Menettely : 2017/2636(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000037/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000037/2017 (B8-0217/2017)

Keskustelut :

PV 17/05/2017 - 21
CRE 17/05/2017 - 21

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 102kWORD 19k
4. toukokuuta 2017
O-000037/2017
Suullisesti vastattava kysymys O-000037/2017
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Bernd Lange, Sajjad Karim, Kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta

 Aihe: Kestävyyssopimuksen täytäntöönpanon tilanne Bangladeshissa
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Vuonna 2013 komissio laati yhdessä ILOn ja keskeisten kauppakumppaneiden kanssa kestävyyssopimuksen työterveyden ja -turvallisuuden parantamiseksi sekä työntekijöiden oikeuksien vahvistamiseksi Bangladeshin valmisvaatealalla. Kestävyyssopimusta tukee EU:n tuotemerkkejä ja Bangladeshin valmisvaatealaa yhdistävä palo- ja rakennusturvallisuussopimus, jota seurataan toisessa, 18. toukokuuta 2017 pidettävässä kokouksessa. Marraskuussa 2016 kansainvälisen kaupan valiokunta (INTA) lähetti Bangladeshiin valtuuskunnan seuraamaan tilannetta paikalla. Vaikka työterveydessä ja -turvallisuudessa onkin edistytty, työntekijöiden oikeuksien parantaminen on edelleen haaste. INTAn vierailun jälkeen ammattiyhdistysjohtajia on pidätetty, vientiteollisuuden vapaa-alueiden työlainsäädäntö on yhä kansainvälisten standardien vastaista, ja ammattiyhdistyksiä vastaan tehdyistä rikoksista ei usein seuraa rangaistusta. Palo ja rakennusturvallisuudessa tapahtuneesta edistyksestä huolimatta sopimuksen allekirjoittajat ovat huolissaan turvallisuuden kannalta keskeisten epäkohtien korjaamisen hitaudesta. Komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto ovat panneet alulle työ- ja ihmisoikeuksia koskevan laajennetun vuoropuhelun parantaakseen tullietuusjärjestelmää koskevassa asetuksessa mainittujen yleissopimusten periaatteiden noudattamista. Bangladeshin odotetaan noudattavan näitä periaatteita ”Kaikki paitsi aseet” -aloitteen edunsaajamaana. Komission yksiköiden 16. maaliskuuta Bangladeshin hallitukselle lähettämässä kirjeessä komissio pyysi riittävää, huomattavaa ja merkityksellistä edistystä sekä asianmukaista ja aikatauluun sidottua strategiaa toukokuun 18. päivään 2017 mennessä seuraavien neljän kohdan osalta:

– vuoden 2013 työlainsäädäntöä koskevien tarkistusten esittäminen;

– sen varmistaminen, että vientiteollisuuden vapaa-alueita koskeva lainsäädäntö sallii täyden yhdistymisvapauden;

– kaiken ammattiliittoihin kohdistuvan syrjinnän pikainen tutkinta;

– sen varmistaminen, että ammattiliittojen rekisteröintihakemukset käsitellään pikaisesti eikä hakemuksia evätä, paitsi jos ne eivät täytä lainsäädännössä asetettuja selkeitä ja objektiivisia tavoitteita.

1. Mikä on ”riittävän, huomattavan ja merkityksellisen edistyksen” tarkka määritelmä, ja mitä viime kädessä voi seurata, jos tällaista edistystä ei saavuteta?

2. Uusimmassa teknisessä statusraportissa esitetään joitakin Bangladeshilla jäljellä olevia haasteita. ILO huomautti kesäkuussa 2016, että Bangladesh rikkoo vakavasti yhdistymisvapautta koskevan ILOn yleissopimuksen 87 mukaisia velvoitteitaan. Millaista edistystä asiassa on saavutettu tämän jälkeen?

3. Mitkä ovat seuraavat askeleet tässä Bangladeshin kanssa käytävässä tehostetussa vuoropuhelussa? Kuinka paljon komissiolla on todisteita siitä, että Bangladesh mahdollisesti rikkoo vakavasti ja systemaattisesti tullietuusjärjestelmää koskevassa asetuksessa mainittujen yleissopimusten periaatteita?

4. Millaisia tuloksia odotetaan seuraavasta kestävyyssopimuskumppaneiden kokouksesta Dhakassa toukokuun puolivälissä?

5. Mikä on tilanne toukokuussa 2018 päättyvän palo- ja rakennusturvallisuussopimuksen jatkamiseen tähtäävissä neuvotteluissa?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö