Parlamentarno pitanje - O-000037/2017Parlamentarno pitanje
O-000037/2017

Trenutačno stanje provedbe Pakta o održivosti za Bangladeš

Pitanje za usmeni odgovor O-000037/2017
upućeno Komisiji
članak 128
Bernd Lange, Sajjad Karim, u ime Odbor za međunarodnu trgovinu

Postupak : 2017/2636(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
O-000037/2017
Podneseni tekstovi :
O-000037/2017 (B8-0217/2017)
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

Komisija je 2013. godine u suradnji s Međunarodnom organizacijom rada (MOR) i ključnim trgovinskim partnerima donijela tzv. Pakt o održivosti u cilju poboljšanja zdravlja i sigurnosti na radu i jačanja prava radnika u industriji konfekcijske odjeće u Bangladešu. Pakt je dopunjen Dogovorom o zaštiti od požara i sigurnosti zgrada koji okuplja proizvođače iz EU-a i industriju konfekcijske odjeće u Bangladešu, a stanje njegove provedbe popratit će se na još jednom sastanku planiranom za 18. svibnja 2017. U studenome 2016. Odbor za međunarodnu trgovinu (INTA) poslao je delegaciju u Bangladeš da istraži stanje na terenu. Iako je ostvaren napredak u pogledu poboljšanja zdravlja i sigurnosti na radu, poboljšanje u pogledu radnih prava i dalje je izazov. Od posjeta delegacije odbora INTA zabilježena su uhićenja čelnika sindikata, radno pravo za tzv. zone proizvodnje za izvoz i dalje je u suprotnosti s međunarodnim standardima, a zločini protiv sindikalista često bivaju nekažnjeni. Unatoč napretku u pogledu zaštite od požara i sigurnosti zgrada, strane potpisnice Dogovora o zaštiti od požara i sigurnosti zgrada zabrinute su zbog sporosti kod uklanjanja problema ključnih sigurnosnih nedostataka. Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje pokrenule su pojačani dijalog o radnim i ljudskim pravima radi poboljšanja usklađenosti s načelima konvencija navedenih u Uredbi o sustavu općih carinskih povlastica koje Bangladeš kao korisnik posebnog dogovora „sve osim oružja” (engl. Everything But Arms) treba poštovati. U pismu koje su službe Komisije 16. ožujka uputile vladi Bangladeša Komisija je zatražila „ostvarenje dovoljnih koraka za znatan i značajan napredak te razumnu i vremenski ograničenu strategiju” do 18. svibnja u sljedeće četiri točke:

– izmjene Zakona o radu iz 2013.

– poduzimanje mjera kako bi propisi kojima se uređuju zone proizvodnje za izvoz dopuštali potpunu slobodu udruživanja

– hitna istraga svih slučajeva diskriminacije sindikata

– poduzimanje mjera za brzo rješavanje prijava za registraciju sindikata i odobravanje njihove registracije osim ako nisu zadovoljeni jasni i objektivni kriteriji utvrđeni zakonom.

1. Što se točno smatra „dovoljnim koracima za znatan i značajan napredak” i koje bi bile krajnje posljedice kad se taj „napredak” ne bi ostvario?

2. U posljednjem tehničkom izvješću o stanju navodi se niz izazova koji se u Bangladešu tek trebaju riješiti. Međunarodna organizacija rada istaknula je u lipnju 2016. da Bangladeš ozbiljno krši obveze u okviru 87. konvencije Međunarodne organizacije rada o slobodi udruživanja. Kakav je napredak otad ostvaren u tom pogledu?

3. Koji su sljedeći koraci u pojačanom dijalogu s Bangladešom? U kojoj mjeri Komisija raspolaže dokazima o tomu da Bangladeš ozbiljno i sustavno krši načela utvrđena u konvencijama navedenima u Uredbi o sustavu općih carinskih povlastica?

4. Koji su očekivani rezultati sljedećeg sastanka partnera Pakta o održivosti u Dhaki sredinom svibnja?

5. Kakvo je trenutačno stanje u pogledu rasprava o produljenju Dogovora o zaštiti od požara i sigurnosti zgrada koji istječe u svibnju 2018.?