Parlamenta jautājums - O-000037/2017Parlamenta jautājums
O-000037/2017

Ilgtspējības pakta īstenošanas pašreizējā norise Bangladešā

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000037/2017
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Bernd Lange, Sajjad Karim, Starptautiskās tirdzniecības komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2017/2636(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000037/2017
Iesniegtie teksti :
O-000037/2017 (B8-0217/2017)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

2013. gadā Komisija kopā ar Starptautisko Darba organizāciju (SDO) un galvenajiem tirdzniecības partneriem izveidoja Ilgtspējas paktu, lai uzlabotu darba drošību un veselības aizsardzību un nostiprinātu darba tiesības gatavo apģērbu nozarē Bangladešā. Paktu nostiprina Vienošanās par ugunsdrošību un ēku drošību, kurā iesaistījušies ES zīmoli un Bangladešas gatavo apģērbu nozare, un to apspriedīs sanāksmē 2017. gada 18. maijā. 2016. gada novembrī Starptautiskās tirdzniecības (INTA) komiteja nosūtīja delegāciju uz Bangladešu, lai sekotu līdzi šim jautājumam reālajos apstākļos. Lai gan ir gūti panākumi darba drošības un veselības aizsardzības uzlabošanā, darba tiesību uzlabojumi joprojām ir problemātisks jautājums. Pēc INTA komitejas vizītes ir tikuši apcietināti arodbiedrību vadītāji, darba likums par eksporta pārstrādes zonām (EPZ) joprojām ir pretrunā ar starptautiskajiem standartiem un pret arodbiedrību aktīvistiem veiktie noziegumi bieži paliek nesodīti. Neraugoties uz panākto ugunsdrošības un ēku drošības jomā, vienošanās puses ir nobažījušās par būtisko drošības jautājumu koriģēšanas lēno gaitu. Komisija un Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) ir sākuši pastiprinātu dialogu par darba tiesībām un cilvēktiesībām, lai uzlabotu atbilstību VPS regulā uzskaitīto konvenciju principiem, kas jāievēro Bangladešai kā līdzekļu saņēmējai saskaņā ar iniciatīvu “Viss, izņemot ieročus”. Komisijas dienestu 16. marta vēstulē Bangladešas valdībai Komisija prasa līdz 2017. gada 18. maijam panākt “pietiekamu, būtisku un nozīmīgu progresu, kā arī izveidot pamatotu stratēģiju ar konkrētiem termiņiem” šādos četros jautājumos:

– iesniegt grozījumus 2013. gada Darba likumā;

– nodrošināt, ka EPZ reglamentējošais tiesību akts atļauj pilnīgu biedrošanās brīvību;

– steidzamības kārtā izmeklēt visus arodbiedrību diskriminācijas gadījumus;

– nodrošināt, ka arodbiedrību reģistrācijas pieteikumi tiek ātri apstrādāti un netiek noraidīti, izņemot gadījumu, ja tie neatbilst skaidriem un objektīviem kritērijiem, kas noteikti ar tiesību aktiem.

1. Ko tieši nozīmē “pietiekams, būtisks, nozīmīgs progress”, un kādas būtu galīgās sekas tam, ja šis progress netiktu sasniegts?

2. Pēdējā tehniskā stāvokļa ziņojumā ir minēti vairāki problēmjautājumi, kuri Bangladešai vēl jāatrisina. SDO 2016. gada jūnijā norādīja, ka Bangladeša būtiski pārkāpj savus saistības, kas izriet no Konvencijas Nr. 87 par biedrošanās brīvību. Kādi panākumi ir gūti kopš tā laika?

3. Kādi ir nākamie posmi šajā pastiprinātajā dialogā ar Bangladešu? Kādus pierādījumus ir saņēmusi Komisija par to, ka Bangladeša, iespējams, būtiski un sistemātiski pārkāpj VPS regulā uzskaitīto konvenciju principus?

4. Kādi ir gaidāmie rezultāti nākamajai pakta partneru sanāksmei Dakā maija vidū?

5. Kāds ir pašreizējais stāvoklis sarunās par Vienošanās par ugunsdrošību un ēku drošību pagarināšanu (tās termiņš beigsies 2018. gada maijā)?