Postup : 2017/2636(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000037/2017

Predkladané texty :

O-000037/2017 (B8-0217/2017)

Rozpravy :

PV 17/05/2017 - 21
CRE 17/05/2017 - 21

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 109kWORD 17k
4. mája 2017
O-000037/2017
Otázka na ústne zodpovedanie O-000037/2017
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Bernd Lange, Sajjad Karim, v mene Výboru pre medzinárodný obchod

 Vec: Aktuálny stav vykonávania paktu udržateľnosti v Bangladéši
 Odpoveď v pléne 

Komisia spolu Medzinárodnou organizáciou práce a kľúčovými obchodnými partnermi vytvorili v roku 2013 pakt udržateľnosti s cieľom zlepšiť zdravie a bezpečnosť pri práci a posilniť pracovné práva v odvetví konfekčných odevov v Bangladéši. Tento pakt podporuje dohoda o protipožiarnej bezpečnosti a bezpečnosti stavieb, ktorá združuje značky EÚ s bangladéšskym odevným priemyslom a jeho vykonávanie bude preskúmané na ďalšej schôdzi 18. mája 2017. V novembri 2016 vyslal Výbor pre medzinárodný obchod (INTA) do Bangladéša delegáciu na monitorovanie stavu na mieste. Hoci sa dosiahol pokrok v otázke bezpečnosti a zdravia pri práci, zlepšenia v oblasti pracovných práv sú aj naďalej problémom. Od uskutočnenia návštevy INTA boli zatknutí odboroví predáci, pracovné právo vo vývozných spracovateľských zónach je stále v rozpore s medzinárodnými normami a trestné činy proti odborárom sú často nepotrestané. Napriek pokroku v oblasti požiarnej bezpečnosti a bezpečnosti budov sú signatári dohody znepokojení pomalým tempom nápravy v kritických otázkach bezpečnosti. Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) začali rozšírený dialóg o pracovných a ľudských právach na zlepšenie plnenia zásad dohovorov uvedených v nariadení o všeobecných colných preferenciách, ktoré má Bangladéš dodržiavať ako príjemca v rámci iniciatívy Všetko okrem zbraní. V liste útvarov Komisie adresovanom bangladéšskej vláde zo 16. marca Komisia požiadala o „dostatočný, výrazný a zmysluplný pokrok spolu s vhodnou a časovo vymedzenou stratégiou“ do 18. mája v týchto štyroch bodoch:

– predložiť zmeny zákonníka práce z roku 2013;

– zabezpečiť, aby zákon upravujúci činnosť vo vývozných spracovateľských zónach umožňoval úplnú slobodu združovania;

– naliehavo vyšetriť všetky akty diskriminácie odborov;

– zabezpečiť, aby sa žiadosti o členstvo v odboroch vybavovali rýchlo a neboli odmietané, ak spĺňajú jasné a objektívne kritériá stanovené v zákone.

1. Čo presne sa myslí „dostatočným, výrazným a zmysluplným pokrokom“ a čo sa v konečnom dôsledku stane, ak sa takýto „pokrok“ nedosiahne?

2. V poslednej správe o technickom stave sa uvádza niekoľko problémov, ktorými sa Bangladéš ešte má zaoberať. MOP v júni 2016 upozornila, že Bangladéš vážne porušuje svoje povinnosti podľa dohovoru MOP č. 87 (sloboda združovania). Aký pokrok sa odvtedy dosiahol v tejto oblasti?

3. Aké sú ďalšie kroky v procese tohto posilneného dialógu s Bangladéšom? Koľko dôkazov mala Komisia k dispozícii o tom, Bangladéš môže vážne a systematicky porušovať zásady stanovené v dohovoroch uvedených v nariadení o všeobecných colných preferenciách?

4. Aké výsledky sa očakávajú na nasledujúcej schôdzi partnerov paktu udržateľnosti v Dháke v polovici mája?

5. Aký je aktuálny stav diskusií o predĺžení dohody o protipožiarnej bezpečnosti a bezpečnosti stavieb, ktorej platnosť končí v máji 2018?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia