Процедура : 2016/2798(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000038/2017

Внесени текстове :

O-000038/2017 (B8-0218/2017)

Разисквания :

PV 15/05/2017 - 16
CRE 15/05/2017 - 16

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 187kWORD 16k
5 май 2017 г.
O-000038/2017
Въпрос с искане за устен отговор O-000038/2017
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Thomas Händel, от името на Комисия по заетост и социални въпроси

 Относно: Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот
 Отговор по време на пленарно заседание 

Квалификациите в рамките на Съюза се различават и това затруднява оценката на знанията и способностите на работещите и учещите.

През 2008 г. Парламентът е Съветът приеха препоръка за създаване на Европейска квалификационна рамка (ЕКР) за учене през целия живот с цел подобряване на прозрачността, съпоставимостта и възможността за прехвърляне на квалификации в Европа. Целите на ЕКР все още не са напълно постигнати. Поради това, като част от своята Нова програма за умения, Комисията предлага преразглеждане на системата посредством нова препоръка на Съвета.

1. Как ще улеснява предложената препоръка равните възможности в обществото на знанието и по-доброто взаимодействие в системата на образованието и професионалното обучение? Как ще помогне тя за постигането на съответствие между предлагането и търсенето на умения на пазара на труда?

2. Какви ще бъдат предимствата на преразгледаната ЕКР? Какви са причините, поради които Комисията счете, че е необходимо преразглеждане, въпреки само частичното прилагане на настоящата рамка и призивите на държавите членки за съсредоточаване върху това?

3. Как ще допринесе рамката за бързото валидиране на самостоятелното и неформалното учене? Как се очаква да работи новата връзка между Европейска система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS) и Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET)?

4. Как ще подкрепя Комисията последователното прилагане на ЕКР във всички държави членки, използването на тази рамка и участието на всички съответни заинтересовани страни, както и нейната по-добра видимост?

5. Как възнамерява Комисията, чрез използване на ЕКР като мета-рамка, да гарантира признаването и разбирането на специфичните особености на националните системи за образование и обучение в останалите държави членки?

6. Растящите миграционни потоци към и от ЕС подчертават необходимостта от по-добро разбиране на квалификациите, придобити извън ЕС и от тяхното признаване, с цел да се помогне на интеграцията на мигрантите и бежанците на пазарите на труда в ЕС. По какъв начин възнамерява Комисията да подкрепи разработването и прилагането на механизми, които да позволяват съпоставянето и признаването на квалификациите, придобити в трети страни?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност