Parlamentarno pitanje - O-000038/2017Parlamentarno pitanje
O-000038/2017

Europski kvalifikacijski okvir za cjeloživotno učenje

Pitanje za usmeni odgovor O-000038/2017
upućeno Komisiji
članak 128
Thomas Händel, u ime Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

Postupak : 2016/2798(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
O-000038/2017
Podneseni tekstovi :
O-000038/2017 (B8-0218/2017)
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

Budući da postoje razlike u kvalifikacijama diljem Europske unije teško je procijeniti znanje i sposobnosti radnika i učenika.

Godine 2008. Parlament i Vijeće donijeli su preporuku o uspostavi Europskog kvalifikacijskog okvira za cjeloživotno učenje u cilju poboljšanja transparentnosti, usporedivosti i prenosivosti kvalifikacija u Europi. Ciljevi tog okvira još nisu u cijelosti ostvareni. Stoga Komisija u sklopu svojeg Novog programa vještina predlaže da se revidira sustav na temelju nove preporuke Vijeća.

1. Kako će se predloženom preporukom olakšati pružanje jednakih mogućnosti u društvu znanja i bolja prohodnost između sustava obrazovanja i osposobljavanja? Na koji će se način njome pomoći u usklađivanju ponude i potražnje vještina na tržištu rada?

2. Zašto Komisija smatra da bi revidirani Europski kvalifikacijski okvir bolje funkcionirao? Zašto Komisija smatra da je potrebna revizija, unatoč tome što je sadašnji okvir tek djelomično proveden i unatoč pozivima država članica da se naglasak stavi upravo na to?

3. Na koji se način tim okvirom doprinosi brzom priznavanju neformalnog i informalnog učenja? Kako se očekuje da će funkcionirati novi odnos između Europskog sustava prijenosa i prikupljanja bodova (ECTS) i Europskog sustava bodova za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (ECVET)?

4. Kako će Komisija poduprijeti dosljednu provedbu Europskog kvalifikacijskog okvira u svim državama članicama, njegovu primjenu i sudjelovanje svih relevantnih dionika, kao i njegovu bolju vidljivost?

5. Kako će se Komisija, primjenjujući taj okvir kao metaokvir, pobrinuti da posebnosti nacionalnih sustava obrazovanja i osposobljavanja budu prepoznate i shvaćene u drugim državama članicama?

6. Sve snažniji migracijski tokovi prema EU-u i iz njega upućuju na potrebu za boljim razumijevanjem kvalifikacija stečenih izvan EU-a i za njihovim priznavanjem kako bi se migrantima i izbjeglicama pomoglo u njihovoj integraciji na tržišta rada u EU-u. Kako Komisija namjerava poduprijeti razvoj i primjenu mehanizama kojima bi se omogućila usporedba i priznavanje kvalifikacija iz trećih zemalja?