Procedure : 2017/2688(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000039/2017

Indgivne tekster :

O-000039/2017 (B8-0219/2017)

Forhandlinger :

PV 16/05/2017 - 13
CRE 16/05/2017 - 13

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 106kWORD 16k
8. maj 2017
O-000039/2017
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000039/2017
til Kommissionen (Næstformand / Højtstående repræsentant)
jf. forretningsordenens artikel 128
Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, for S&D-Gruppen
Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, for Verts/ALE-Gruppen
Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Gabriele Zimmer, for GUE/NGL-Gruppen
Marietje Schaake, for ALDE-Gruppen
Ian Duncan, for ECR-Gruppen

 Om: VP/HR - Gennemførelse af Rådets LGBTI-retningslinjer, navnlig for så vidt angår forfølgelse af (formodede) homoseksuelle mænd i Tjetjenien, Rusland
 Besvarelse på plenarmøde 

EU’s LGBTI-retningslinjer foreskriver, at EU-delegationer og nationale ambassader i EU's medlemsstater har en proaktiv holdning i forbindelse med fremme af LGBTI-personers rettigheder.

Den russiske avis "Novaya Gazeta" rapporterede for nylig, at mindst 100 mænd i Tjetjenien, Rusland, er blevet tilbageholdt i uofficielle fængsler på grund af mistanke om at være homoseksuelle og blev udsat for alvorlig tortur og ydmygelse. Det er blevet rapporteret, at mindst tre mænd er blevet dræbt. Mange er fortsat tilbageholdt, udsat for tortur og umenneskelig behandling under forfærdelige forhold. De regionale myndigheder bestrider de faktiske forhold og reagerer med at tilskynde til yderligere had mod (formodede) homoseksuelle. De nationale russiske myndigheder ignorerer fortsat de faktiske forhold.

Også andre lande for nylig har oplevet en alvorlig forværring i den juridiske situation og/eller den virkelighed, som LGBTI-personer lever i, herunder Nigeria, Uganda, Egypten,Tchad og Indonesien.

Hvordan har EU-Udenrigstjenesten handlet i det konkrete tilfælde med Tjetjenien, Rusland, og er LGBTI-organisationer blevet hørt under processen? Har EU-Udenrigstjenesten rejst dette spørgsmål over for de relevante russiske myndigheder med henblik på at sikre retlig og fysisk beskyttelse af ofre samt menneskerettighedsforkæmpere og journalister, der har arbejdet på denne sag?

Hvordan søger EU-udenrigstjenesten at sikre bedre sammenhæng og konsekvens i anvendelsen af retningslinjerne på tværs af de forskellige stater?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik