Menetlus : 2017/2688(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000039/2017

Esitatud tekstid :

O-000039/2017 (B8-0219/2017)

Arutelud :

PV 16/05/2017 - 13
CRE 16/05/2017 - 13

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 103kWORD 16k
8. mai 2017
O-000039/2017
Suuliselt vastatav küsimus O-000039/2017
Komisjonile (Asepresident / Kõrge esindaja)
Kodukorra artikkel 128
Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, fraktsiooni S&D nimel
Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, fraktsiooni Verts/ALE nimel
Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Gabriele Zimmer, fraktsiooni GUE/NGL nimel
Marietje Schaake, fraktsiooni ALDE nimel
Ian Duncan, fraktsiooni ECR nimel

 Teema: VP/HR - lesbisid, geisid, biseksuaale, trans- ja intersoolisi inimesi (LGBTI-inimesi) käsitlevate nõukogu suuniste rakendamine, eelkõige seoses (väidetavalt) homoseksuaalsete meeste tagakiusamisega Venemaal Tšetšeenias.
 Vastus täiskogul 

ELi LGBTI-inimesi käsitlevates suunistes nähakse ELi delegatsioonide ja liikmesriikide saatkondade jaoks ette ennetav lähenemisviis seoses LGBTI-inimeste õiguste edendamisega.

Vene ajaleht Novaya Gazeta teatas hiljuti, et Venemaal Tšetšeenias on kinni peetud vähemalt 100 meest, keda süüdistatakse homoseksuaalsuses ja et need mehed on kogenud mitteametlikes vanglates ränka piinamist ja alandamist. Teatatud on vähemalt kolme mehe tapmisest. Paljusid hoitakse endiselt vanglates, kus nad kogevad kohutavates tingimustes piinamist ja ebainimlikku kohtlemist. Piirkondlikud ametiasutused on need väited tagasi lükanud ja on reageerinud edasise viha õhutamisega (väidetavate) homoseksuaalide vastu. Venemaa riiklikud ametivõimud jätkavad nende asjaolude eiramist.

Hiljuti on LGBTI-inimeste õiguslik olukord ja/või tegelik elu halvenenud märkimisväärselt mitmetes muudes riikides, sealhulgas Nigeerias, Ugandas, Egiptuses, Tšaadis ja Indoneesias.

Milliseid meetmeid on Euroopa välisteenistus võtnud Tšetšeenia erijuhtumi puhul ning kas LGBTI-inimeste organisatsioonidega on selle protsessi puhul konsulteeritud? Kas Euroopa välisteenistus on tõstatanud selle juhtumi asjaomaste Venemaa ametiasutusega, et tagada õiguslik ja füüsiline kaitse ohvritele ning samuti inimõiguste kaitsjatele ja ajakirjanikele, kes on sellele juhtumile tähelepanu juhtinud?

Kuidas kavatseb Euroopa välisteenistus tagada nõukogu LGBTI- suuniste sidusa ja järjepideva kohaldamise eri riikides?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika