Menettely : 2017/2688(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000039/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000039/2017 (B8-0219/2017)

Keskustelut :

PV 16/05/2017 - 13
CRE 16/05/2017 - 13

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 103kWORD 16k
8. toukokuuta 2017
O-000039/2017
Suullisesti vastattava kysymys O-000039/2017
Komissiolle (Varapuheenjohtajalle / Korkealle edustajalle)
työjärjestyksen 128 artikla
Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, S&D-ryhmän puolesta
Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Verts/ALE-ryhmän puolesta
Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Gabriele Zimmer, GUE/NGL-ryhmän puolesta
Marietje Schaake, ALDE-ryhmän puolesta
Ian Duncan, ECR-ryhmän puolesta

 Aihe: VP/HR - HLBTI-henkilöitä koskevien neuvoston suuntaviivojen toteuttaminen ajatellen erityisesti (väitetysti) homoseksuaalisten miesten vainoamista Tšetšeniassa Venäjällä
 Täysistunnossa annettu vastaus 

EU:n HLBTI-henkilöitä koskevissa suuntaviivoissa kehotetaan EU:n edustustoja ja jäsenvaltioiden suurlähetystöjä aktiiviseen toimintaan ja edistämään HLBTI- henkilöiden oikeuksia.

Venäläisessä sanomalehdessä Novaya Gazetassa kerrottiin äskettäin, että Tšetšeniassa Venäjällä on pidätetty ainakin sata miestä epäiltynä homoseksuaalisuudesta ja heitä on kidutettu ja nöyryytetty epävirallisissa vankiloissa. Ainakin kolmen heistä kerrotaan kuolleen. Monet ovat pidätettyinä vankiloissa, joissa he joutuvat kärsimään kidutusta ja epäinhimillistä kohtelua kauhistuttavissa oloissa. Alueviranomaiset ovat kiistäneet nämä syytteet ja toimineet siten, että (väitettyihin) homoseksuaaleihin on kohdistettu vielä lisää vihaa. Venäjän kansalliset viranomaiset eivät välitä näistä tosiasioista.

Viime aikoina HLBTI-henkilöiden oikeudellinen tilanne ja/tai eletty todellisuus on heikentynyt huomattavasti joissakin muissakin maissa, kuten Nigeriassa, Ugandassa, Egyptissä, Tšadissa ja Indonesiassa.

Mitä EUH on tehnyt erityisesti Tšetšenian tapauksessa ja onko HLBTI-järjestöjä kuultu asiassa? Onko EUH ottanut asian esille Venäjän toimivaltaisten viranomaisten kanssa uhrien samoin kuin tähän asiaan huomiota kiinnittäneiden ihmisoikeuksien puolustajien ja toimittajien oikeudellisen ja fyysisen suojelun takaamiseksi?

Mitä EUH tekee sen varmistamiseksi, että neuvoston HLBTI-henkilöitä koskevia suuntaviivoja sovelletaan johdonmukaisesti ja yhdenmukaisesti eri maissa?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö