Procedura : 2017/2688(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000039/2017

Teksty złożone :

O-000039/2017 (B8-0219/2017)

Debaty :

PV 16/05/2017 - 13
CRE 16/05/2017 - 13

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 195kWORD 18k
8 maja 2017
O-000039/2017
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000039/2017
do Komisji (Wiceprzewodniczącej / Wysokiej Przedstawiciel)
art. 128 Regulaminu PE
Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, w imieniu grupy S&D
Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, w imieniu grupy Verts/ALE
Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Gabriele Zimmer, w imieniu grupy GUE/NGL
Marietje Schaake, w imieniu grupy ALDE
Ian Duncan, w imieniu grupy ECR

 Przedmiot: VP/HR - Wdrażanie wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn (uważanych za) gejów w Czeczenii (Rosja)
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Wytyczne UE dotyczące osób LGBTI zalecają proaktywne podejście delegacji UE i ambasad państw członkowskich do promowania praw osób LGBTI.

Rosyjska Nowaja Gazieta podała niedawno, że co najmniej 100 mężczyzn aresztowano, poddawano ciężkim torturom i poniżano w nieoficjalnych więzieniach w Czeczenii (Rosja), gdyż podejrzewa się, że są gejami. Zgodnie z doniesieniami co najmniej trzech mężczyzn zabito. Wielu pozostaje w więzieniach, gdzie są torturowani i nieludzko traktowani w przerażających warunkach. Władze lokalne zaprzeczyły tym doniesieniom i odpowiedziały podżeganiem do dalszej nienawiści wobec osób (uważanych za) homoseksualistów. Krajowe władze rosyjskie nadal ignorują te fakty.

Niedawno sytuacja prawna lub warunki życia osób LGBTI znacznie pogorszyły się również w wielu innych krajach, w tym w Nigerii, Ugandzie, Egipcie, Czadzie i Indonezji.

Jakie działania podjęła ESDZ w konkretnym przypadku Czeczenii oraz czy skonsultowano się w trakcie tego procesu z organizacjami działającymi na rzecz osób LGBTI? Czy ESDZ poruszyła tę kwestię z odpowiednimi władzami rosyjskimi w celu zapewnienia prawnej i fizycznej ochrony ofiar, a także obrońców praw człowieka i dziennikarzy, którzy zwrócili uwagę na tę sprawę?

Co czyni obecnie ESDZ dla zagwarantowania, że wytyczne Rady dotyczące osób LGBTI są spójnie i konsekwentnie stosowane w różnych krajach?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności