Parlamentarno vprašanje - O-000039/2017Parlamentarno vprašanje
O-000039/2017

  VP/HR - izvajanje smernic Sveta za LGBTI, zlasti v zvezi s preganjanjem (domnevnih) istospolno usmerjenih moških v Čečeniji, Rusiji

  Vprašanje za ustni odgovor O-000039/2017
  za Komisijo (podpredsednica/visoka predstavnica)
  Člen 128 poslovnika
  Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, v imenu skupine S&D
  Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, v imenu skupine Verts/ALE
  Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Gabriele Zimmer, v imenu skupine GUE/NGL
  Marietje Schaake, v imenu skupine ALDE
  Ian Duncan, v imenu skupine ECR

  Postopek : 2017/2688(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  O-000039/2017
  Predložena besedila :
  O-000039/2017 (B8-0219/2017)
  Glasovanja :
  Sprejeta besedila :

  Smernice EU za LGBTI delegacijam EU in veleposlaništvom držav članic predpisujejo proaktiven pristop na področju spodbujanja spoštovanja pravic teh skupnostih.

  Ruski časopis Novaya Gazeta je pred kratkim poročal, da je bilo v Čečeniji, Rusiji, pridržanih najmanj 100 moških, ki naj bi bili istospolno usmerjeni in so jih zaradi tega v neuradnih zaporih hudo mučili in poniževali. Po poročanjih naj bi vsaj trije umrli. Veliko jih je še vedno v zaporih, kjer jih v grozljivih razmerah mučijo in z njimi ravnajo nečloveško. Regionalni organi so zanikali te obtožbe in se odzvali s spodbujanjem dodatnega sovraštva proti (domnevnim) homoseksualcem. Nacionalni ruski organi ta dejstva še vedno zavračajo.

  V zadnjem času je prišlo do močnega poslabšanja pravnega položaja in/ali dejanskega življenja oseb LGBTI tudi v številnih drugih državah, vključno z Nigerijo, Ugando, Egiptom, Čadom in Indonezijo.

  Katere ukrepe je sprejela Evropska služba za zunanje delovanje v primeru Čečenije in ali se je pri tem posvetovala z organizacijami skupnosti LGBTI? Ali je ustrezne ruske organe opozorila na to vprašanje, da bi zagotovila pravno in fizično zaščito za žrtve, pa tudi za zagovornike človekovih pravic in novinarje, ki so opozorili na to vprašanje?

  Kako Evropska služba za zunanje delovanje ukrepa, da bi se smernice Sveta za LGBTI usklajeno in dosledno uporabljale v različnih državah?