Förfarande : 2017/2688(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000039/2017

Ingivna texter :

O-000039/2017 (B8-0219/2017)

Debatter :

PV 16/05/2017 - 13
CRE 16/05/2017 - 13

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 8kWORD 17k
8 maj 2017
O-000039/2017
Fråga för muntligt besvarande O-000039/2017
till kommissionen (Vice-ordföranden / Höga representanten)
Artikel 128 i arbetsordningen
Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, för S&D-gruppen
Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, för Verts/ALE-gruppen
Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Gabriele Zimmer, för GUE/NGL-gruppen
Marietje Schaake, för ALDE-gruppen
Ian Duncan, för ECR-gruppen

 Angående: VP/HR - Genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodade) homosexuella män i Tjetjenien (Ryssland)
 Svar i kammaren 

EU:s hbti-riktlinjer föreskriver en proaktiv hållning för EU-delegationerna och för medlemsstaternas nationella ambassader när det gäller främjandet av hbti-personers rättigheter.

Nyligen rapporterade Novaja Gazeta, en rysk dagstidning, att minst 100 män misstänkta för att vara homosexuella har gripits i Tjetjenien (Ryssland) och utsatts för svår tortyr och förnedring i inofficiella fängelser. Enligt rapporteringen hade minst tre män dödats. Många hålls fortfarande i fängelser, där de utsätts för tortyr och omänsklig behandling under fruktansvärda förhållanden. De regionala myndigheterna har bestridit dessa påståenden och reagerat genom att ytterligare uppmuntra till hat gentemot (förmodade) homosexuella. De nationella ryska myndigheterna fortsätter att nonchalera dessa faktiska omständigheter.

Nyligen har den rättsliga situationen och/eller den upplevda verkligheten för hbti-personer allvarligt försämrats även i andra länder, bland annat Nigeria, Uganda, Egypten, Tchad och Indonesien.

Vilka åtgärder har Europeiska utrikestjänsten vidtagit i det specifika fallet Tjetjenien, och har hbti-organisationer hörts under processen? Har Europeiska utrikestjänsten tagit upp frågan med berörda ryska myndigheter för att säkerställa rättsligt och fysiskt skydd för de drabbade samt för de människorättsförsvarare och journalister som har uppmärksammat denna fråga?

Vad gör Europeiska utrikestjänsten för att se till att rådets hbti-riktlinjer tillämpas på ett konsekvent och enhetligt sätt i olika länder?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy