Parlamentné otázky
PDF 191kWORD 16k
9. mája 2017
O-000041/2017
Otázka na ústne zodpovedanie O-000041/2017
Komisii (podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie)
článok 128 rokovacieho poriadku
Marietje Schaake, v mene skupiny ALDE

 Vec: VP/HR - Posúdenie vykonávania usmernení EÚ v oblasti ľudských práv o slobode prejavu online a offline

Európska rada 12. mája 2014 prijala usmernenia EÚ v oblasti ľudských práv o slobode prejavu online a offline (ďalej len „usmernenia“). V článku 71 týchto usmernení sa výslovne stanovuje, aby sa po troch rokoch posúdilo ich vykonávanie.

Pri vykonávaní usmernení, a teda aj pri presadzovaní a ochrane ľudských práv a slobody prejavu online a offline sa využíva množstvo nástrojov a prostriedkov (zahraničnej politiky) a jeho súčasťou sú rôzne inštitúcie EÚ, delegácie, misie a orgány a veľvyslanectvá členských štátov.

S ohľadom na toto množstvo nástrojov a aktérov je posúdenie fungovania usmernení so zapojením všetkých zainteresovaných strán nevyhnutné na zhodnotenie ich účinnosti a zlepšenie ich vykonávania. Túto potrebu ešte znásobuje súčasná situácia, keď občania, novinári a blogeri naďalej čelia násiliu, svojvoľnému zadržiavaniu, zmiznutiam a niekedy dokonca smrti v rôznych krajinách ako Bahrajn, Egypt, Saudská Arábia, Irán, Sudán, Etiópia, Somálsko, Bangladéš, Pakistan či Nigéria.

Okrem toho vonkajšie finančné nástroje EÚ – jeden z kľúčových nástrojov, ktoré má EÚ k dispozícii na podporu slobody prejavu online a offline – sú v súčasnosti podrobené preskúmaniu v polovici trvania a po roku 2020 budú aktualizované.

Pri takejto kombinácii faktorov by bolo posúdenie usmernení pri najbližšej možnej príležitosti, teda v máji 2017, logické, ak nie nevyhnutné. Napriek tomu príslušný orgán, pracovná skupina Rady pre ľudské práva (COHOM), nedávno výslovne rozhodol, že vykonávanie usmernení nebude posudzovať.

– Prečo sa COHOM rozhodla, že „nie je vhodné“ posúdiť vykonávanie usmernení a s ktorými príjemcami, pracovníkmi v teréne a odborníkmi toto rozhodnutie konzultovala?

– Predpokladá COHOM posúdenie usmernení niekedy v budúcnosti?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia