Парламентарен въпрос - O-000044/2017Парламентарен въпрос
O-000044/2017

Запитване - създаване на армия на ЕС

Запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания O-000044/2017
до Комисията
Член 130 б от Правилника за дейността
Beatrix von Storch, от името на групата EFDD

Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000044/2017
Внесени текстове :
O-000044/2017 (B8-0322/2017)
Гласувания :
Приети текстове :

Председателят на Комисията Юнкер призовава ежегодно за по-голяма интеграция с цел създаване на армия на ЕС. През изминалата година той заяви пред вестника Welt am Sonntag, че наличието на армия на ЕС би спомогнало за изграждането на обща външна политика и политика на сигурност и би дало възможност на Европа да поеме отговорност в света.

След това председателят Юнкер продължи, като каза, че ако разполага със своя собствена армия, Европа би могла да реагира по-правдоподобно на заплахи за мира в дадена държава членка или в съседна на ЕС държава, както и че общата европейска армия би изпратила ясно послание към Русия, че се отнасяме сериозно към защитата на своите европейски стойности.

Същият вид отговорност в световен мащаб има предвид президентът Юнкер, като тази, която поема САЩ, а именно неуспешна и скъпо струваща военна намеса в Сирия, Либия, Ирак, Афганистан, Пакистан, Йемен и Сомалия?

Кои по-точно са „европейските ценности“, които се практикуват от съседни държави, които не са членки на ЕС, като например Либия, Турция, Украйна, и които председателят Юнкер желае да защитава?

Ако държава членка или групировка в рамките на държава членка би представлявала заплаха за европейските ценности или мира, председателя Юнкер би ли използвал армия на ЕС срещу подобна заплаха? Отцепването представлява ли заплаха за европейските стойности?