Parlamentní otázka - O-000044/2017Parlamentní otázka
O-000044/2017

Závažná interpelace - armáda EU

Závažná interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou O-000044/2017
Komisi
článek 130b jednacího řádu
Beatrix von Storch, za skupinu EFDD

Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000044/2017
Předložené texty :
O-000044/2017 (B8-0322/2017)
Hlasování :
Přijaté texty :

Předseda Komise Juncker každoročně vyzývá k těsnější integraci, která by měla směřovat k vytvoření armády EU. V loňském roce pro německý list Welt am Sonntag uvedl, že „armáda EU by nám pomohla zformovat společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a Evropě by umožnila převzít ve světě větší zodpovědnost“.

Předseda Juncker dále uvedl, že „Evropa by díky vlastní armádě mohla důvěryhodněji reagovat na ohrožení míru v některém členském státě nebo v některé sousední zemi Evropské unie“ a že „společná evropská armáda by byla jasným vzkazem pro Rusko, že to s obranou evropských hodnot myslíme vážně“.

Má předseda Juncker na mysli stejný druh globální odpovědnosti, jak ji chápou USA, tzn. neúspěšné a nákladné vojenské intervence v Sýrii, Libyi, Iráku, Afghánistánu, Pákistánu, Jemenu a Somálsku?

Jaké „evropské hodnoty“ vyznávané sousedními nečlenskými státy, jako jsou Libye, Turecko, a Ukrajina, by si přesně přál předseda Juncker chránit?

Pokud by některý členský stát, nebo jeho část, ohrožoval evropské hodnoty nebo mír, použil by předseda Juncker proti takové hrozbě armádu EU? Představovalo by odtržení hrozbu pro evropské hodnoty?