Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000044/2017Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000044/2017

Større forespørgsel - EU-hær

Større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling O-000044/2017
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 130b
Beatrix von Storch, for EFDD-Gruppen

Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000044/2017
Indgivne tekster :
O-000044/2017 (B8-0322/2017)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Formand Juncker opfordrer årligt til øget integration hen imod en EU-hær. Sidste år udtalte han til dagbladet Welt am Sonntag, at en EU-hær ville hjælpe os med at skabe en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og give Europa mulighed for at tage ansvar i verden.

Formand Juncker udtalte endvidere, at med sin egen hær ville Europa kunne reagere mere troværdigt på truslen mod fred i en medlemsstat eller i en nabostat, og en fælles europæisk hær ville sende et klart budskab til Rusland om, at vi tager forsvaret af vores europæiske værdier alvorligt.

Henviser formand Juncker til den samme form for globalt ansvar, som USA har påtaget sig, dvs. mislykkede og bekostelige militære interventioner i Syrien, Libyen, Irak, Afghanistan, Pakistan, Yemen og Somalia?

Hvad er nærmere bestemt "de europæiske værdier", som praktiseres af tilgrænsende tredjelande såsom Libyen, Tyrkiet og Ukraine, og som formand Juncker gerne vil forsvare?

Hvis en medlemsstat, eller en gruppering inden for denne, udgjorde en trussel mod europæiske værdier eller fred, ville formand Juncker så anvende en EU-hær mod en sådan trussel, og ville en udmeldelse udgøre en trussel mod europæiske værdier?