Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000044/2017Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000044/2017

Μείζονος σημασία επερώτηση - Στρατός της ΕΕ

Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση O-000044/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130β του Κανονισμού
Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000044/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000044/2017 (B8-0322/2017)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ο Πρόεδρος Juncker απευθύνει κάθε χρόνο έκκληση για μεγαλύτερη ολοκλήρωση στην κατεύθυνση ενός στρατού της ΕΕ. Πέρυσι είπε στην εφημερίδα Welt am Sοnntag ότι ένας στρατός της ΕΕ «...θα μας βοηθούσε να διαμορφώνουμε κοινές εξωτερικές πολιτικές και πολιτικές ασφάλειας και θα έδινε στην Ευρώπη τη δυνατότητα να αναλαμβάνει ευθύνες στον κόσμο».

Συνεχίζοντας, ο Πρόεδρος Juncker είπε: ‘...με τον δικό της στρατό, η Ευρώπη θα μπορούσε να αντιδρά πιο αξιόπιστα σε απειλές για την ειρήνη σε ένα κράτος μέλος ή σε γειτονικά κράτη» και «...ένας κοινός ευρωπαϊκός στρατός θα έδινε σαφές μήνυμα στη Ρωσία ότι παίρνουμε στα σοβαρά την υπεράσπιση των ευρωπαϊκών αξιών μας».

Αναφέρεται ο Πρόεδρος Juncker στο ίδιο είδος παγκόσμιας ευθύνης που αναλαμβάνουν οι ΗΠΑ, δηλαδή τις αποτυχημένες και δαπανηρές στρατιωτικές επεμβάσεις στη Συρία, τη Λιβύη, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, την Υεμένη και τη Σομαλία;

Ποιες ακριβώς είναι οι «ευρωπαϊκές αξίες» που εφαρμόζονται από γειτονικές τρίτες χώρες όπως η Λιβύη, η Τουρκία ή η Ουκρανία, τις οποίες ο Πρόεδρος Juncker θα ήθελε να υπερασπιστεί;

Αν ένα κράτος μέλος ή μία μερίδα εντός ενός κράτους μέλους, αποτελούσε απειλή για τις ευρωπαϊκές αξίες ή την ειρήνη θα χρησιμοποιούσε ο Πρόεδρος Juncker έναν στρατό της ΕΕ εναντίον μιας τέτοιας απειλής και η απόσχιση θα αποτελούσε απειλή για τις ευρωπαϊκές αξίες;