Parlamento klausimas - O-000044/2017Parlamento klausimas
O-000044/2017

Platesnės apimties klausimas - ES kariuomenė

Platesnės apimties klausimas, į kurį atsakoma raštu ir dėl kurio diskutuojama, Nr. O-000044/2017
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis
Beatrix von Storch, EFDD frakcijos vardu

Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000044/2017
Pateikti tekstai :
O-000044/2017 (B8-0322/2017)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Komisijos Pirmininkas J.-C. Juncker kasmet ragina labiau integruotis siekiant sukurti ES kariuomenę. Praėjusiais metais laikraščiui „Welt am Sonntag“ jis pasakė, kad ES kariuomenės sukūrimas „(...) padėtų mums formuoti bendrą užsienio ir saugumo politiką ir Europa galėtų prisiimti pasaulinę atsakomybę“.

Tada -Pirmininkas J.-C. Juncker tęsė pažymėdamas, kad „(...) turėdama savo kariuomenę, Europa galėtų patikimiau reaguoti į grėsmę taikai valstybėje narėje ar kaimyninėje valstybėje“ ir kad „(...) bendros Europos kariuomenės sukūrimas būtų aiškus signalas Rusijai, kad mes esame rimtai nusiteikę ginti savo europines vertybes“.

Ar Pirmininkas J.-C. Juncker turi omenyje tokią pat pasaulinę atsakomybę, kokią prisėmė JAV, t. y. nesėkmingas ir brangiai kainavusias karines intervencijas Sirijoje, Libijoje, Irake, Afganistane, Pakistane, Jemene ir Somalyje?

Kokios būtent yra „europinės vertybės“, puoselėjamos kaimyninėse ES nepriklausančiose valstybėse, kaip Libija, Turkija ar Ukraina, kurias Pirmininkas J.-C. Juncker norėtų ginti?

Jei valstybė narė ar joje veikianti grupuotė keltų grėsmę europinėms vertybėms ar taikai, ar Pirmininkas J.-C. Juncker pasinaudotų ES kariuomene tokiai grėsmei numalšinti ir ar išstojimas reikštų grėsmę europinėms vertybėms?