Parlementaire vraag - O-000044/2017Parlementaire vraag
O-000044/2017

Uitgebreide interpellatie - EU-leger

Uitgebreide interpellatie met verzoek om schriftelijk antwoord en debat O-000044/2017
aan de Commissie
Artikel 130 ter van het Reglement
Beatrix von Storch, namens de EFDD-Fractie

Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000044/2017
Ingediende teksten :
O-000044/2017 (B8-0322/2017)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Voorzitter Juncker pleit elk jaar voor meer integratie met het oog op een EU-leger. Vorig jaar zei hij aan de krant Welt am Sonntag dat een EU-leger ‘ons zou helpen een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid te vormen en Europa in staat zou stellen verantwoordelijkheid te nemen op wereldniveau’.

Hij voegde hieraan toe dat ‘Europa met een eigen leger geloofwaardiger zou kunnen reageren op bedreigingen voor de vrede in een lidstaat of een buurland’ en dat ‘een gemeenschappelijk Europees leger een duidelijke boodschap zou zijn voor Rusland dat wij de verdediging van onze Europese waarden ernstig opnemen’.

Verwees voorzitter Juncker naar de vorm van internationale verantwoordelijkheid die de Verenigde Staten nemen, namelijk mislukte en dure militaire interventies in Syrië, Libië, Irak, Afghanistan, Pakistan, Jemen en Somalië?

Wat zijn precies de ‘Europese waarden’ die ook buurlanden van de EU zoals Libië, Turkije en Oekraïne in ere houden, en die voorzitter Juncker zou willen verdedigen?

Als een lidstaat of een factie binnen een lidstaat een bedreiging zou vormen voor de Europese waarden of de vrede in Europa, zou voorzitter Juncker dan een EU-leger tegen die bedreiging inzetten? Zou een secessie de Europese waarden in gevaar brengen?