Parlamentná otázka - O-000044/2017Parlamentná otázka
O-000044/2017

Väčšia interpelácia - Armáda EÚ

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou O-000044/2017
Komisii
článok 130b rokovacieho poriadku
Beatrix von Storch, v mene skupiny EFDD

Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000044/2017
Predkladané texty :
O-000044/2017 (B8-0322/2017)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Predseda Juncker každoročne požaduje väčšiu integráciu s cieľom vytvoriť armádu EÚ. Minulý rok uviedol pre noviny Welt am Sonntag, že armáda EÚ by „... nám pomohla formovať spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a umožnila by Európe prevziať zodpovednosť vo svete.“

Predseda Juncker ďalej vyhlásil , že „... s vlastnou armádou by Európa mohla vierohodnejšie reagovať na ohrozenie mieru v členskom štáte alebo susednom štáte“ a „... spoločná európska armáda by vyslala jasné posolstvo Rusku, že s ochranou našich európskych hodnôt to myslíme vážne.“

Odkazuje predseda Juncker na ten istý druh globálnej zodpovednosti, ktorý na seba prevzali USA, t. j. neúspešné a nákladné vojenské zásahy v Sýrii, Líbyi, Iraku, Afganistane, Pakistane, Jemene a Somálsku?

Čo presne sú európske hodnoty uplatňované susednými nečlenskými štátmi, ako napríklad Líbya, Turecko a Ukrajina, ktoré by predseda Juncker chcel chrániť?

Ak by členský štát alebo zoskupenie v rámci neho boli hrozbou pre európske hodnoty a mier, nasadil by predseda Juncker proti takejto hrozbe armádu EÚ? Predstavovalo by vystúpenie hrozbu pre európske hodnoty?