Parlamentarno pitanje - O-000047/2017Parlamentarno pitanje
O-000047/2017

Razvoj ambiciozne industrijske strategije EU-a kao strateškog prioriteta za rast, zapošljavanje i inovacije u Europi

Pitanje za usmeni odgovor O-000047/2017
upućeno Komisiji
članak 128
Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica, Kathleen Van Brempt, u ime Kluba S&D
Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek, Massimiliano Salini, u ime Kluba PPE

Postupak : 2017/2732(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
O-000047/2017
Podneseni tekstovi :
O-000047/2017 (B8-0319/2017)
Doneseni tekstovi :

Komisija je na početku svojeg tekućeg mandata naglasila da je potrebno održati i ojačati snažnu i uspješnu industrijsku bazu unutarnjeg tržišta EU-a i do 2020. vratiti udio s kojim sektor industrije sudjeluje u BDP-u EU-a sa sadašnjih 16 % na 20 %. Komisija se na temelju toga obvezala da će prionuti na rješavanje poteškoća u sektoru industrije i da će sustavno integrirati industrijsku konkurentnost u sve svoje glavne političke inicijative. Zbog toga je na različitim političkim i institucijskim razinama istaknuta potreba za jasnom strategijom EU-a kojom se podupiru modernizacija i transformacija sektora industrije.

Imajući navedeno u vidu:

1. Može li Komisija ukratko navesti konkretne rezultate koji su postignuti integracijom pitanja konkurentnosti sektora industrije u politiku EU-a?

2. U svjetlu sve manje uloge industrije u sveukupnom gospodarstvu, s jedne strane, i kritičnih izazova s kojima se Europa susreće, s druge strane, kako Komisija namjerava reagirati? Koje će korake poduzeti kako bi se uhvatila u koštac s čimbenicima koji utječu na konkurentnost europske industrije u svijetu?

3. Kako će Komisija odgovoriti na pozive na provedbu procjene utjecaja integracije industrijske politike u strateške inicijative EU-a i na izradu sveobuhvatne strategije u pogledu industrijske politike, kao i odgovarajućeg akcijskog plana? Hoće li u svoj plan rada za 2018. uključiti inicijativu na tu temu?

4. Koje bi se daljnje promjene mogle uvesti u institucijskom upravljanju EU-a u području industrijske politike u cilju osiguranja usklađenijeg strateškog pristupa i djelotvorne integracije konkurentnosti u sva područja politike?

5. S obzirom na dugoročne gospodarske trendove, jasno je da će ostvarivanje udjela industrije u BDP-u od 20 % do 2020. predstavljati velik izazov. Namjerava li Komisija, kako bi se industrijska politika u sljedećem desetljeću mogla temeljiti na tom cilju, razmotriti mogućnost da ga prilagodi i upotpuni ciljevima za 2030. u području klime i energije?