Parlamenti kérdés - O-000047/2017Parlamenti kérdés
O-000047/2017

Nagyratörő európai uniós ipari stratégia kidolgozása Európában a növekedés, a foglalkoztatás és az innováció stratégiai prioritása jegyében

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000047/2017
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica, Kathleen Van Brempt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében
Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek, Massimiliano Salini, a(z) PPE képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2017/2732(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
O-000047/2017
Előterjesztett szövegek :
O-000047/2017 (B8-0319/2017)
Elfogadott szövegek :

Jelenlegi mandátuma kezdetén a Bizottság kiemelte, hogy fenn kell tartani és meg kell erősíteni az EU belső piacának határozott és jól teljesítő ipari alapját, illetve hogy 2020-ig vissza kell állítani 16%-ról 20%-ra az ipar részesedését az EU GDP-jéből. Ennek alapján a Bizottság elkötelezte magát az ipar nehézségeinek megoldására, illetve arra, hogy valamennyi fő szakpolitikai kezdeményezése keretében szisztematikusan általánosan érvényesítse az ipar versenyképességét. Tehát különféle szakpolitikai és intézményi szinteken egyaránt hangsúlyt kapott egy – az ipar korszerűsítését és átalakítását támogató – világos európai uniós stratégia iránti igény.

A fenti megfontolásokra való tekintettel:

1. Vázolni tudná-e a Bizottság, hogy milyen konkrét eredményeket sikerült elérni az ipari versenyképességnek az EU szakpolitikáiban való általános érvényesítése terén?

2. Tekintve egyrészt az ipar hanyatló szerepét a gazdaság összességében, másrészt az Európa előtt álló komoly kihívásokat, hogyan tervez reagálni a Bizottság? Milyen lépésekre szánja el magát, hogy szembenézzen az európai ipar globális versenyképességét befolyásoló tényezőkkel?

3. Hogyan reagál a Bizottság azokra a felhívásokra, hogy értékelje az iparpolitika európai uniós stratégiai kezdeményezésekben történő általános érvényesítésének hatását, és hogy terjesszen elő holisztikus uniós ipari szakpolitikai stratégiát egy ennek megfelelő cselekvési tervvel együtt? 2018-as munkaterve tartalmaz-e kezdeményezést?

4. Az iparpolitika szempontjából milyen további változásokat lehet eszközölni az EU intézményi kormányzásán annak biztosításáért, hogy minden szakpolitikai területen jobban összehangolt stratégiai megközelítés legyen érvényben, és hogy a versenyképesség általános érvényesítése hatékonyabb módon kerüljön végrehajtásra?

5. Az EU GDP-jének 2020-ig elérendő 20%-os ipari részesedésére vonatkozó cél egyértelműen nagy kihívás, tekintettel a hosszú távú gazdasági tendenciákra. Ezért annak érdekében, hogy a következő évtizedben irányítani tudja az iparpolitikát, megfontolja-e a Bizottság e cél kiigazítását, valamint a 2030-as éghajlati és energiaügyi célokkal való kiegészítését?