Întrebare parlamentară - O-000047/2017Întrebare parlamentară
O-000047/2017

Elaborarea unei strategii industriale a UE ambițioase ca prioritate strategică pentru creșterea economică, ocuparea forței de muncă și inovarea din Europa

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000047/2017
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica, Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D
Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek, Massimiliano Salini, în numele Grupului PPE

Procedură : 2017/2732(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000047/2017
Texte depuse :
O-000047/2017 (B8-0319/2017)
Texte adoptate :

La începutul actualului său mandat, Comisia a subliniat că pentru piața internă din UE trebuie să fie păstrată și consolidată o bază industrială solidă și performantă, iar contribuția industriei la PIB-ul UE trebuie să fie readusă, până în 2020, la 20%, în prezent aceasta fiind de 16%. În acest context, Comisia și-a luat angajamentul de a aborda preocupările industriei și de a introduce în mod sistematic competitivitatea industrială în toate inițiativele sale importante în materie de politici. Prin urmare, nevoia de a elabora o strategie a UE clară de susținere a modernizării și transformării industriei a fost subliniată la diferite niveluri de politică și instituționale.

Având în vedere cele de mai sus:

1. Ar putea Comisia să indice ce rezultate concrete au fost obținute prin integrarea competitivității industriale în politica UE?

2. Având în vedere rolul din ce în ce mai puțin important al industriei în economia generală, pe de-o parte, și provocările importante cu care se confruntă Europa, pe de altă parte, care va fi reacția Comisiei? Ce măsuri va lua aceasta pentru a face față factorilor care influențează competitivitatea la nivel mondial a industriei europene?

3. Cum va răspunde Comisia solicitărilor de a pune la dispoziție o evaluare de impact a integrării politicii industriale în inițiativele strategice ale UE și de a prezenta o strategie holistă a UE privind politica industrială, precum și un plan de acțiune aferent? Va include aceasta în programul său de lucru pentru 2018 o inițiativă în acest sens?

4. Ce alte modificări ar putea fi făcute în guvernanța instituțională a UE cu privire la domeniul politicii industriale pentru a asigura o abordare strategică mai bine coordonată și o integrare eficientă a competitivității în toate domeniile de politică?

5. Obiectivul de realizare a unei contribuții a industriei de 20% la PIB-ul UE până în 2020 va fi în mod clar foarte greu de realizat, având în vedere tendințele economice pe termen lung. Prin urmare, pentru ca acest obiectiv să determine politica industrială în următorii zece ani, va avea Comisia în vedere adaptarea și completarea acestuia cu obiectivele pentru 2030 în domeniul climei și al energiei?