Parlamentarno vprašanje - O-000047/2017Parlamentarno vprašanje
O-000047/2017

Ambiciozna industrijska strategija EU kot prednostna naloga za rast, delovna mesta in inovacije v Evropi

Vprašanje za ustni odgovor O-000047/2017
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica, Kathleen Van Brempt, v imenu skupine S&D
Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek, Massimiliano Salini, v imenu skupine PPE

Postopek : 2017/2732(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000047/2017
Predložena besedila :
O-000047/2017 (B8-0319/2017)
Sprejeta besedila :

Ob začetku svojega sedanjega mandata je Komisija opozorila, da je treba ohranjati in krepiti močno in donosno industrijsko osnovo za notranji trg EU, delež industrije v BDP Unije – trenutno 16 % – pa do leta 2020 ponovno dvigniti na 20 %. Na tej osnovi se je Komisija obvezala, da se bo spopadla s težavami, s katerimi se srečuje industrija, in bo industrijsko konkurenčnost sistematično vpeljevala v vse pomembne politične pobude. Zaradi tega je bila na različnih političnih in institucionalnih ravneh že večkrat poudarjena potreba po jasni strategiji EU za posodobitev in preobrazbo industrije.

Glede na navedeno:

1. Ali lahko Komisija na kratko predstavi dosedanje konkretne rezultate sistematičnega vpeljevanja industrijske konkurenčnosti v politiko EU?

2. Kako se bo Komisija odzvala na eni strani na vse manjšo vlogo industrije v celotnem gospodarstvu, na drugi pa na kritične izzive, ki se dvigajo pred Evropo? Katere ukrepe bo sprejela ob dejavnikih, ki vplivajo na svetovno konkurenčnost evropske industrije?

3. Kako se bo Komisija odzvala na pozive po oceni učinka sistematičnega vpeljevanja industrijske politike v strateške pobude EU in pripravi celostne strategije za industrijsko politiko EU, ki naj jo pospremi akcijski načrt? Bo v delovni program za leto 2018 vključila pobudo na to temo?

4. Katere dodatne spremembe bi lahko institucionalno upravljanje EU doprineslo pri industrijski politiki za veliko bolj usklajen strateški pristop in učinkovito izvajanje sistematičnega vpeljevanja konkurenčnosti na vsa politična področja?

5. Ob dolgoročnih gospodarskih trendih bo zastavljeni cilj, po katerem naj bi industrijska proizvodnja do leta 2020 predstavljala 20 % BDP EU, brez dvoma težko doseči. Če naj bo to vodilo industrijske politike v naslednjih desetih letih, ali namerava Komisija zastavljeni cilj prilagoditi in ga dopolniti s cilji, ki so na področju podnebnih sprememb in energije zastavljeni do leta 2030?