Parlamentarna pitanja
PDF 192kWORD 17k
2. lipnja 2017.
O-000048/2017
Pitanje za usmeni odgovor O-000048/2017
upućeno Komisiji
članak 128
Victor Negrescu, Daniele Viotti, Julie Ward, Viorica Dăncilă, Simona Bonafè, Miroslav Poche, Hilde Vautmans, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Ivan Štefanec, Alessia Maria Mosca, Sirpa Pietikäinen, Nathalie Griesbeck, István Ujhelyi, Terry Reintke, Milan Zver, Paul Tang, Eva Maydell, Alain Lamassoure, Helga Trüpel, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sorin Moisă, Victor Boştinaru, Emilian Pavel, Dan Nica, Maria Grapini, Siegfried Mureşan, Jean-Paul Denanot, Ulrike Lunacek, Agnes Jongerius, Kati Piri, Pina Picierno, Sylvie Guillaume, Tomáš Zdechovský, Brando Benifei, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Calvet Chambon, Momchil Nekov, Krišjānis Kariņš

 Predmet: Priznavanje razdoblja pohađanja škola u inozemstvu

Zahvaljujući boravišnom statusu njihovih obitelji i srednjoškolskim programima razmjene učenici mogu uživati u mobilnosti u Europskoj uniji. Međutim, pravo na slobodno kretanje učenika i njihovih obitelji nije službeno priznato, što otežava njihovu mobilnost. Naime, školska razdoblja koja učenici provedu u inozemstvu priznaju se samo: 1) ako su financirani u sklopu programa Erasmus+ i 2) u nekoliko država članica, ovisno o nacionalnom zakonodavstvu. Pozitivan primjer tih država članica trebalo bi slijediti kao model.

Ta situacija ometa pokretljivost radne snage roditelja i znači da se nedovoljno koristi golemi potencijal mobilnosti u učenju u mladoj dobi za promicanje europskog građanstva i pružanje pomoći u stjecanju međukulturnih vještina.

Kako Komisija planira osigurati da države članice jamče slobodu kretanja za one obitelji koje mijenjaju svoje boravište, zajedno s djecom školskog uzrasta, kao i onim učenicima koji žele provesti školsko razdoblje u inozemstvu?

Kako Komisija planira u tu svrhu koristiti postojeće inicijative kao što su Novi program vještina i Preporuka Vijeća o provjeri neformalnog i informalnog učenja?

Izvorni jezik pitanja: EN
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti