Parlamenti kérdések
PDF 196kWORD 17k
2017. június 2.
O-000048/2017
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000048/2017
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Victor Negrescu, Daniele Viotti, Julie Ward, Viorica Dăncilă, Simona Bonafè, Miroslav Poche, Hilde Vautmans, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Ivan Štefanec, Alessia Maria Mosca, Sirpa Pietikäinen, Nathalie Griesbeck, István Ujhelyi, Terry Reintke, Milan Zver, Paul Tang, Eva Maydell, Alain Lamassoure, Helga Trüpel, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sorin Moisă, Victor Boştinaru, Emilian Pavel, Dan Nica, Maria Grapini, Siegfried Mureşan, Jean-Paul Denanot, Ulrike Lunacek, Agnes Jongerius, Kati Piri, Pina Picierno, Sylvie Guillaume, Tomáš Zdechovský, Brando Benifei, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Calvet Chambon, Momchil Nekov, Krišjānis Kariņš

 Tárgy: A külföldön töltött tanulmányi időszakok elismerése

Családtagjaik tartózkodási jogállásának és a középiskolai csereprogramoknak köszönhetően az iskolai tanulók élvezhetik az Unión belüli mobilitás előnyeit. Ugyanakkor a tanulók és családtagjaik szabad mozgáshoz való joga nincs hivatalosan elismerve, ami akadályozza mobilitásukat. A tanulók külföldön töltött tanulmányi időszakait valójában csak akkor ismerik el, ha az az Erasmus+ program keretében zajlott, illetve néhány tagállamban a nemzeti jogszabályoknak megfelelően. Az e tagállamok által képviselt pozitív példára követendő modellként kell tekinteni.

Ez a helyzet akadályozza a szülők munkavállalói mobilitását, és ahhoz vezet, hogy kihasználatlan marad az európai polgárság előmozdítására és az interkulturális készségek megszerzésére irányuló, a fiatalokat megcélzó és tanulási célú mobilitásban rejlő hatalmas lehetőség.

Hogyan tervezi a Bizottság biztosítani, hogy a tagállamok garantálják a tartózkodási helyüket megváltoztató családok és iskolás korú gyermekeik szabad mozgását, illetve azon diákokét, akik hajlandóak tanulmányaik egy részét külföldön végezni?

E célkitűzés eléréséhez hogyan tervezi felhasználni a Bizottság a folyamatban lévő kezdeményezéseket, mint például az új készségfejlesztési programot, valamint a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről szóló tanácsi ajánlást?

A kérdés eredeti nyelve: EN
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat