Procedură : 2017/2725(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000049/2017

Texte depuse :

O-000049/2017 (B8-0320/2017)

Dezbateri :

PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 189kWORD 16k
6 iunie 2017
O-000049/2017
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000049/2017
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Martina Werner, în numele Grupului S&D
Dario Tamburrano, în numele Grupului EFDD
Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE
Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL

 Subiect: Despăgubiri pentru etichetarea greșită a produselor energetice
 Răspuns în plen 

În cursul recentelor negocieri privind regulamentul care abordează etichetarea în materie de eficiență energetică, echipa de negociere a Parlamentului a urmărit includerea unor dispoziții specifice care să trateze problema consumatorilor care cumpără produse energetice a căror performanță energetică și de mediu reală este inferioară celei indicate pe eticheta privind eficiența energetică. Poziția Parlamentului a ținut seama de faptul că indicarea eronată a categoriei energetice nu poate fi depistată în toate cazurile în cursul celor doi ani prevăzuți de Directiva 99/44/CE, iar printre prejudiciile aduse consumatorilor s-ar putea afla și consumul excesiv de energie al produsului. Având în vedere aceste aspecte, Parlamentul a considerat oportună includerea unei dispoziții prin care furnizorii au obligația să despăgubească consumatorii în astfel de cazuri de neconformitate și a propus următoarele soluții în acest sens:

– aducerea în conformitate a produsului prin înlocuirea gratuită a acestuia cu un produs echivalent care corespunde categoriei energetice afișate pe produsul inițial, neconform, și

– acordarea unei despăgubiri pentru consumul suplimentar de energie în perioada care a trecut de la cumpărarea produsului. Această despăgubire ar trebui să se bazeze pe diferența dintre consumul mediu pentru categoria energetică indicată pe etichetă și categoria energetică reală a produsului.

S-a dovedit însă imposibil să se ajungă la un acord cu statele membre și, în textul final al actului legislativ asupra căruia instituțiile au convenit cu titlu provizoriu, nu a fost inclusă nicio mențiune în acest sens. Totuși, Comisia a făcut următoarea declarație, care a fost anexată la acord, cu privire la această chestiune:

„Având în vedere eforturile depuse în mod constant pentru a consolida punerea în aplicare a legislației de armonizare a Uniunii privind produsele, Comisia, în scopul eliminării potențialelor pierderi financiare de către consumatori din cauza produselor etichetate în mod eronat sau a performanței energetice și de mediu inferioare celei indicate pe etichetă, ar trebui să analizeze dacă este posibilă compensarea consumatorilor în caz de neconformitate în ceea ce privește clasa energetică indicată pe etichetă.”

Având în vedere aceste elemente:

– Ar putea Comisia să prezinte mai desfășurat măsurile exacte pe care intenționează să le întreprindă, inclusiv un eventual calendar al acestor măsuri, pentru a-și onora angajamentul?

– Când va fi finalizată această anchetă? Consideră Comisia că este suficient cadrul legislativ în vigoare?

Limba originală a întrebării: EN
Aviz juridic - Politica de confidențialitate