Parlamentarna pitanja
PDF 192kWORD 19k
9. lipnja 2017.
O-000051/2017
Pitanje za usmeni odgovor O-000051/2017
upućeno Komisiji
članak 128
Nicola Caputo, Thomas Händel, Isabelle Thomas, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Ivan Štefanec, Nikolay Barekov, Heinz K. Becker, Lara Comi, Margrete Auken, Victor Negrescu, Lynn Boylan, Jordi Solé, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Fabio De Masi, Momchil Nekov, Evelyn Regner, Sergei Stanishev, Jean-Paul Denanot, Enrico Gasbarra, Dietmar Köster, Nikolaos Chountis, Miroslav Poche, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida, Ramón Jáuregui Atondo, Younous Omarjee, Costas Mavrides, Juan Fernando López Aguilar, Viorica Dăncilă, Peter Kouroumbashev, Eric Andrieu, Renata Briano, Pina Picierno, Clara Eugenia Aguilera García, Luke Ming Flanagan, Romana Tomc, Sofia Sakorafa, Barbara Kappel, Laurenţiu Rebega, Georgios Epitideios, Tania González Peñas

 Predmet: Program EU-a Jamstvo za mlade

Europski revizorski sud nedavno je naglasio činjenicu da program EU-a Jamstvo za mlade, kojim se namjeravala smanjiti nezaposlenost mladih, nije ispunio očekivanja.

Za razdoblje od 2014. do 2020. za program je izdvojeno ukupno 6,4 milijarda EUR sredstava EU-a, no u izvješću Europskog revizorskog suda procjenjuje se da je potreban proračun od 21 milijarde EUR kako bi se pomoglo svakoj nezaposlenoj osobi u Europi mlađoj od 25 godina.

Komisija ističe da je došlo do blagog pada nezaposlenosti mladih, no surova stvarnost jest da je dugotrajna nezaposlenost mladih u porastu. Zbog stažiranja koja ne vode zaposlenju i ugovora na određeno vrijeme zabilježene stope nezaposlenosti mladih prikrivaju stvarne razmjere problema.

S obzirom na navedeno, namjerava li Komisija:

– ojačati financiranje programa EU-a Jamstvo za mlade dodatnom financijskom pomoći iz proračuna EU-a i Europskog socijalnog fonda?

– razjasniti definiciju „visokokvalitetnih” radnih mjesta kako bi se zajamčilo da poduzeća ne iskorištavaju program s namjerom da im mladi posluže kao izvor jeftine radne snage?

– poboljšati prikupljanje podataka te sustav za nadziranje programa i izvješćivanje o njemu provedbom procjene učinka u kojoj su navedeni očekivani troškovi i koristi programa?

Izvorni jezik pitanja: EN
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti