Parlamenti kérdések
PDF 196kWORD 18k
2017. június 9.
O-000051/2017
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000051/2017
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Nicola Caputo, Thomas Händel, Isabelle Thomas, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Ivan Štefanec, Nikolay Barekov, Heinz K. Becker, Lara Comi, Margrete Auken, Victor Negrescu, Lynn Boylan, Jordi Solé, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Fabio De Masi, Momchil Nekov, Evelyn Regner, Sergei Stanishev, Jean-Paul Denanot, Enrico Gasbarra, Dietmar Köster, Nikolaos Chountis, Miroslav Poche, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida, Ramón Jáuregui Atondo, Younous Omarjee, Costas Mavrides, Juan Fernando López Aguilar, Viorica Dăncilă, Peter Kouroumbashev, Eric Andrieu, Renata Briano, Pina Picierno, Clara Eugenia Aguilera García, Luke Ming Flanagan, Romana Tomc, Sofia Sakorafa, Barbara Kappel, Laurenţiu Rebega, Georgios Epitideios, Tania González Peñas

 Tárgy: Az uniós ifjúsági garanciaprogram

Az Európai Számvevőszék nemrégiben rámutatott arra, hogy az ifjúsági munkanélküliség megszüntetését célzó uniós ifjúsági garanciaprogram nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

Összesen 6,4 milliárd EUR értékű uniós forrást különítettek el a programra a 2014-től 2020-ig terjedő időszakra, az Európai Számvevőszék jelentésében azonban egy olyan becslésre mutat rá, amely szerint 21 milliárd EUR összegű pénzforrás lenne szükséges ahhoz, hogy minden 25 év alatti munkanélkülinek segíteni tudjanak Európában.

A Bizottság hangsúlyozza, hogy az ifjúsági munkanélküliség kis mértékben csökkent, a kegyetlen valóság szerint azonban nő a hosszú távú munkanélküliség a fiatalok között. A sehova sem vezető gyakornoki programok és az ideiglenes szerződések olyan ifjúsági munkanélküliségi adatokat produkáltak, amelyek elkendőzik a probléma valós méretét.

A fentiekre tekintettel a Bizottság szándékozik-e:

– az uniós költségvetésből és az Európai Szociális Alapból (ESZA) kiegészítő pénzügyi támogatással megemelni az uniós ifjúsági garanciaprogram költségvetését?

– egyértelműsíteni a „minőségi” állásajánlat meghatározását annak biztosítása érdekében, hogy a vállalatok ne használják ki a programot oly módon, hogy a fiatalokat az olcsó munkaerő forrásaként kezelik?

– javítani az adatgyűjtést, illetve a program nyomonkövetési és jelentési rendszerét egy várható költségeket és előnyöket pontosan meghatározó hatásvizsgálat lebonyolításával?

A kérdés eredeti nyelve: EN
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat