Întrebări parlamentare
PDF 192kWORD 19k
9 iunie 2017
O-000051/2017
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000051/2017
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Nicola Caputo, Thomas Händel, Isabelle Thomas, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Ivan Štefanec, Nikolay Barekov, Heinz K. Becker, Lara Comi, Margrete Auken, Victor Negrescu, Lynn Boylan, Jordi Solé, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Fabio De Masi, Momchil Nekov, Evelyn Regner, Sergei Stanishev, Jean-Paul Denanot, Enrico Gasbarra, Dietmar Köster, Nikolaos Chountis, Miroslav Poche, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida, Ramón Jáuregui Atondo, Younous Omarjee, Costas Mavrides, Juan Fernando López Aguilar, Viorica Dăncilă, Peter Kouroumbashev, Eric Andrieu, Renata Briano, Pina Picierno, Clara Eugenia Aguilera García, Luke Ming Flanagan, Romana Tomc, Sofia Sakorafa, Barbara Kappel, Laurenţiu Rebega, Georgios Epitideios, Tania González Peñas

 Subiect: Programul "Garanția UE pentru tineret"

Curtea de Conturi Europeană (CCE) a subliniat recent că programul „Garanția UE pentru tineret”, care viza reducerea șomajului în rândul tinerilor, nu a răspuns așteptărilor.

În perioada 2014-2020, programului i-a fost alocată o sumă de 6,4 miliarde EUR, dar un raport al CCE estimează că ar fi nevoie de un buget de 21 miliarde EUR pentru a ajuta toți șomerii din Europa cu vârsta sub 25 de ani.

Comisia subliniază faptul că șomajul în rândul tinerilor a înregistrat o ușoară scădere, dar realitatea dură este că șomajul pe termen lung în rândul tinerilor este în creștere. Stagiile care nu duc nicăieri și contractele temporare au produs cifre ale șomajului în rândul tinerilor care maschează veritabila amploare a problemei.

Având în vedere cele de mai sus, intenționează Comisia:

– să majoreze finanțarea programului „Garanția UE pentru tineret” cu asistență financiară suplimentară de la bugetul UE și Fondul social european (FSE)?

– să clarifice definiția unei oferte de loc de muncă „de înaltă calitate”, pentru a se asigura că întreprinderile nu profită de program pentru a utiliza tinerii ca sursă de mână de lucru ieftină?

– să îmbunătățească sistemul de colectare, monitorizare și raportare a datelor pentru program, efectuând o evaluare a impactului care să precizeze costurile și beneficiile scontate ale acestuia?

Limba originală a întrebării: EN
Aviz juridic - Politica de confidențialitate