Parlamentin kysymys - O-000057/2017Parlamentin kysymys
O-000057/2017

  Euroopan unionin tuomioistuimen 16. toukokuuta 2017 antama päätös EU:n ja Singaporen välisestä vapaakauppasopimuksesta

  Suullisesti vastattava kysymys O-000057/2017
  komissiolle
  työjärjestyksen 128 artikla
  Bernd Lange, Daniel Caspary, David Martin, Kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta

  Menettely : 2017/2739(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  O-000057/2017
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  O-000057/2017 (B8-0323/2017)
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  Neuvottelut EU:n ja Singaporen välisestä vapaakauppasopimuksesta aloitettiin maaliskuussa 2010. EU ja Singapore saivat neuvottelut kattavasta vapaakauppasopimuksesta päätökseen lokakuussa 2014. Komissio päätti 4. maaliskuuta 2015 pyytää Euroopan unionin tuomioistuimelta lausuntoa EU:n toimivallasta allekirjoittaa ja ratifioida vapaakauppasopimus Singaporen kanssa. Tuomioistuimen päätös (16. toukokuuta 2017) selkeyttää tilannetta, sillä siinä katsottiin lähes kaikki EU:n ja Singaporen välisen vapaakauppasopimuksen määräykset kuuluviksi unionin yksinomaiseen toimivaltaan. Päätös avaa uusia mahdollisuuksia ja toimintavaihtoehtoja, kun otetaan huomioon tarve saavuttaa konkreettisia neuvottelutuloksia kohtuullisessa ajassa.

  1. Mikä on komission näkemyksen mukaan toimivallan jakamista Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden kesken koskevan EU:n tuomioistuimen lausunnon (lausunto 2/15) vaikutus Euroopan unionin ja Singaporen välisen vapaakauppasopimuksen tekemiseen, kauppasopimusten neuvottelemista koskevaan toimivaltaan tulevaisuudessa ja niiden ratifioimismenettelyihin?

  2. Miten komissio aikoo varmistaa, että neuvotteluja koskevissa toimivaltakysymyksissä tehdään tulevaisuudessa selkeä ero EU:n yksinomaisen toimivallan ja jaetun toimivallan välillä?

  3. Miten komissio aikoo varmistaa, että tulevien kauppasopimusten ratifiointimenettelyt kuvastavat EU:n tuomioistuimen lausunnosta ilmenevää toimivallan jakamista?