Parlamento klausimas - O-000057/2017Parlamento klausimas
O-000057/2017

2017 m. gegužės 16 d. Teisingumo Teismo sprendimas dėl ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimo

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000057/2017
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Bernd Lange, Daniel Caspary, David Martin, Tarptautinės prekybos komiteto vadu

Procedūra : 2017/2739(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000057/2017
Pateikti tekstai :
O-000057/2017 (B8-0323/2017)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Derybos dėl ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimo pradėtos 2010 m. kovo mėn. 2014 m. spalio mėn. ES ir Singapūras užbaigė derybas dėl visapusiško laisvosios prekybos susitarimo. 2015 m. kovo 4 d. Komisija nusprendė prašyti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pateikti nuomonę dėl ES kompetencijos pasirašyti ir ratifikuoti laisvosios prekybos susitarimą su Singapūru. (2017 m. gegužės 16 d.) Teisingumo Teismo sprendimu užtikrinamas aiškumas – jo nuomone, beveik visos ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimo nuostatos priklauso išimtinei Sąjungos kompetencijai. Sprendimu atveriamos naujos galimybės ir politiniai sprendimai, atsižvelgiant į būtinybę per priimtiną laiką pasiekti konkrečius derybų rezultatus.

1. Koks, Komisijos nuomone, yra Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nuomonės dėl kompetencijos paskirstymo tarp Europos Sąjungos ir valstybių narių sudarant Europos Sąjungos ir Singapūro Respublikos laisvosios prekybos susitarimą (Nuomonė 2/15) poveikis būsimiems įgaliojimams derantis dėl prekybos susitarimų ir jų ratifikavimo procedūroms?

2. Kaip Komisija užtikrins, kad nustatant derybų įgaliojimus ateityje būtų aiškiai atskiriamos ES išimtinės ir pasidalijamosios kompetencijos sritys?

3. Kaip Komisija užtikrins, kad būsimų prekybos susitarimų ratifikavimo procedūros atspindėtų kompetencijos sričių paskirstymą, vadovaujantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nuomone?