Процедура : 2017/2712(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000058/2017

Внесени текстове :

O-000058/2017 (B8-0324/2017)

Разисквания :

PV 06/07/2017 - 7
CRE 06/07/2017 - 7

Гласувания :

PV 12/09/2017 - 7.13

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 194kWORD 17k
22 юни 2017 г.
O-000058/2017
Въпрос с искане за устен отговор O-000058/2017
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor, Eleonora Evi, от името на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

 Относно: Китолов в Норвегия
 Отговор по време на пленарно заседание 

Международната комисия по китолов (МКК) въведе световен мораториум върху търговския китолов през 1986 г. Въпреки това Норвегия продължи китолова и изцяло поднови търговските китоловни дейности през 1993 г., като използва официално възражение срещу мораториума, както и резерви спрямо списъка на CITES. Норвегия установява свои собствени ограничения на улова. За китолова през сезон 2017 г., тя увеличи квотата за северноатлантически малки ивичести китове до 999 - в сравнение с 880 през 2016 г. Няколко неправителствени организации са посочили, че износът на Норвегия на месо от китове рязко се е увеличил през последните години. Част от този износ се превозва през пристанищата на ЕС. Така например, според Института за хуманно отношение към животните, само през октомври 2016 г. са били изнесени в Япония 2 948 кг норвежки китови продукти, като са преминали транзитно през поне три пристанища в ЕС. Транзитното преминаване на китово месо през пристанища в ЕС е разрешено, при условие че пратките се придружават от валидна документация по CITES по силата на Регламент (ЕС) № 338/97 на Съвета.

1. Какви действия е предприела Комисията до момента, за да убеди Норвегия да спре лова си на китове и да се присъедини към мораториума на МКК? Ще използва ли Комисията влиянието си по време на предстоящите заседания на CITES и МКК, за да настоява договарящите се правителства да приемат обща позиция, призоваваща Норвегия да прекрати незабавно всички китоловни дейности?

2. Може ли Комисията да предостави данни относно количествата на пратките китово месо, превозвани през пристанищата на ЕС, техните дестинации, както и дали те биват придружавани от валидна документацията по CITES? Какви мерки предприема Комисията, за да гарантира, че това задължение за документация се прилага стриктно?

3. Съгласна ли е Комисията, че като позволява транзитното преминаване на китово месо през своите пристанища, ЕС улеснява търговията с видовете китове, които са защитени от множество законодателни актове на ЕС и чийто лов противоречи на настоящата международна забрана за търговски китолов? Какво според Комисията може да се направи за забрана на такива превози, както на равнище ЕС, така и на равнище държави членки? В случай, че не бъде постигнато споразумение с Норвегия, ще препоръча ли Комисията забрана за транзитното преминаване на китово месо през пристанищата на ЕС като извънредна мярка?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност