Postup : 2017/2712(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000058/2017

Předložené texty :

O-000058/2017 (B8-0324/2017)

Rozpravy :

PV 06/07/2017 - 7
CRE 06/07/2017 - 7

Hlasování :

PV 12/09/2017 - 7.13

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 192kWORD 19k
22. června 2017
O-000058/2017
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000058/2017
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor, Eleonora Evi, za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

 Předmět: Lov velryb v Norsku
 Odpověď na plenárním zasedání 

Mezinárodní velrybářská komise vyhlásila celosvětové moratorium na komerční lov velryb v roce 1986. Norsko však v lovu velryb pokračovalo a v roce 1993 v plné míře obnovilo komerční lov velryb, přičemž uplatnilo formální námitku proti moratoriu a výhrady vůči seznamům CITES. Norsko si stanovuje vlastní omezení odlovu. Pro lovnou sezónu 2017 Norsko zvýšilo kvótu na odlov severoatlantického plejtváka malého na 999 kusů (z 880 kusů v roce 2016). Podle zpráv několika nevládních organizací vývoz velrybího masa z Norska v posledních letech prudce vzrostl. Část tohoto vývozu se uskutečňuje přes přístavy EU. Například podle organizace Animal Welfare Institute bylo jen v říjnu 2016 vyvezeno 2 948 kg norských velrybích produktů do Japonska, přičemž náklad prošel minimálně třemi přístavy EU. Přeprava velrybího masa přes přístavy EU je povolena pod podmínkou, že tyto zásilky doprovází platná dokumentace CITES v souladu s nařízením Rady (EU) č. 338/97.

1. Jaké kroky Komise dosud podnikla s cílem přesvědčit Norsko, aby ukončilo lov velryb a dodrželo moratorium Mezinárodní velrybářské komise? Hodlá Komise využít svého vlivu na nadcházejících zasedáních CITES a Mezinárodní velrybářské komise k tomu, aby přiměla vlády smluvních stran k přijetí společného postoje, kterým by naléhavě vyzvaly Norsko k okamžitému ukončení veškeré velrybářské činnosti?

2. Může Komise poskytnout údaje o množství zásilek velrybího masa přepravovaných přes přístavy EU a o tom, kam tyto zásilky směřovaly a zda byly doprovázeny platnou dokumentací CITES? Jaké kroky podniká Komise k zajištění toho, aby tato povinná dokumentace byla důsledně vyžadována?

3. Souhlasí Komise s tím, že povolením přepravy velrybího masa přes své přístavy EU usnadňuje obchod s velrybami, které jsou chráněny řadou právních předpisů EU a jejichž lov porušuje aktuální mezinárodní zákaz komerčního lovu velryb? Co lze podle názoru Komise učinit, aby byly tyto přepravy zakázány, a to na úrovni EU i členských států? V případě, že nebude dosaženo dohody s Norskem, doporučí Komise jakožto výjimečné opatření zákaz přepravy velrybího masa přes přístavy EU?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí