Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000058/2017Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000058/2017

Hvalfangst i Norge

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000058/2017
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor, Eleonora Evi, for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Procedure : 2017/2712(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000058/2017
Indgivne tekster :
O-000058/2017 (B8-0324/2017)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC) indførte i 1986 et verdensomspændende moratorium for kommerciel hvalfangst. Ikke desto mindre fortsatte Norge sin hvalfangst, og genoptog kommercielle hvalfangstsaktiviteter fuldt ud i 1993 ved at gøre en formel indsigelse mod moratoriet såvel som at tage forbehold over for CITES-listerne. Norge fastlægger sine egne fangstbegrænsninger. For hvalfangstsæsonen i 2017 har landet forhøjet sin kvote for nordatlantiske vågehvaler til 999 - i forhold til 880 i 2016. Adskillige NGO'er har indberettet, at Norges eksport af hvalkød er steget kraftigt de seneste år. En del af denne eksport transporteres via havne i EU. Alene i oktober 2016 blev der ifølge Animal Welfare Institute eksempelvis eksporteret 2 948 kg norsk hvalkød til Japan, der passerede mindst 3 EU-havne. Transporten af hvalkød via havne i EU er tilladt på betingelse af, at leverancerne er ledsaget af gyldig CITES-dokumentation jf. Rådets forordning (EU) nr. 338/97.

1. Hvilke foranstaltninger har Kommissionen truffet indtil videre for at overtale Norge til at standse sin hvalfangst og overholde IWC's moratorium? Vil Kommissionen bruge sin indflydelse ved kommende møder med CITES og IWC til at opfordre kontraherende regeringer til at vedtage en fælles holdning, der opfordrer Norge til øjeblikkeligt at indstille al hvalfangst?

2. Kan Kommissionen fremlægge oplysninger om kvantiteterne af hvalkød, der bliver transporteret via havne i EU, deres destinationer, og hvorvidt de blev ledsaget af gyldig CITES-dokumentation? Hvilke foranstaltninger træffer Kommissionen for at sikre, at dette dokumentationskrav bliver strengt håndhævet?

3. Er Kommissionen enig i, at EU ved at tillade transporten af hvalkød igennem sine havne letter handelen med hvalarter, som er beskyttet af adskillige EU-love, og på hvilke jagt er i strid med det nuværende internationale forbud mod kommerciel hvalfangst? Hvilke foranstaltninger mener Kommissionen, der kan træffes for at forbyde sådanne transporter, både på EU-plan og i medlemsstaterne? Vil Kommissionen opfordre til et forbud mod transport af hvalkød via havne i EU, som en undtagelsesforanstaltning, i tilfælde af at der ikke opnås nogen aftale med Norge?