Διαδικασία : 2017/2712(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000058/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000058/2017 (B8-0324/2017)

Συζήτηση :

PV 06/07/2017 - 7
CRE 06/07/2017 - 7

Ψηφοφορία :

PV 12/09/2017 - 7.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 200kWORD 20k
22 Ιουνίου 2017
O-000058/2017
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000058/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

 Θέμα: Φαλαινοθηρία στη Νορβηγία
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Η Διεθνής Επιτροπή Φαλαινοθηρίας (IWC) έθεσε σε εφαρμογή το 1986 ένα διεθνές μορατόριουμ σχετικά με τη φαλαινοθηρία για εμπορικούς σκοπούς. Ωστόσο, η Νορβηγία συνέχισε τη φαλαινοθηρία και επανήλθε πλήρως στις δραστηριότητες φαλαινοθηρίας για εμπορικούς σκοπούς το 1993, υποβάλλοντας επίσημη ένσταση στο μορατόριουμ και διατυπώνοντας επιφυλάξεις για τον κατάλογο της CITES. Η Νορβηγία θεσπίζει τα δικά της όρια αλιευμάτων. Για τη φαλαινοθηρική περίοδο 2017, η χώρα αύξησε την ποσόστωση των ρυγχοφαλαινών Βόρειου Ατλαντικού σε 999, από 880 που ήταν το 2016. Αρκετές ΜΚΟ έχουν αναφέρει ότι οι εξαγωγές κρέατος φάλαινας της Νορβηγίας έχουν αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Ορισμένες από αυτές τις εξαγωγές διαμετακομίζονται μέσω λιμένων της ΕΕ. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το Animal Welfare Institute (Ινστιτούτο για την Καλή Μεταχείριση των Ζώων), μόνο τον Οκτώβριο του 2016, 2 948 kg νορβηγικών προϊόντων φάλαινας εξήχθησαν στην Ιαπωνία, αφού διαμετακομίστηκαν μέσω τουλάχιστον τριών λιμένων της ΕΕ. Η διαμετακόμιση κρέατος φάλαινας μέσω λιμένων της ΕΕ επιτρέπεται, με την προϋπόθεση ότι τα φορτία συνοδεύονται από έγκυρα έγγραφα της CITES στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου.

1. Τι μέτρα έχει λάβει μέχρι στιγμής η Επιτροπή για να πείσει τη Νορβηγία να σταματήσει τη φαλαινοθηρία και να συμμορφωθεί με το μορατόριουμ της IWC; Θα χρησιμοποιήσει η Επιτροπή την επιρροή της στις επικείμενες συνεδριάσεις της CITES και της IWC προκειμένου να παροτρύνει τις συμβαλλόμενες κυβερνήσεις να εγκρίνουν μια κοινή θέση που θα καλεί τη Νορβηγία να δώσει άμεσα τέλος σε όλες τις δραστηριότητες φαλαινοθηρίας;

2. Μπορεί η Επιτροπή να παράσχει δεδομένα σχετικά με τις ποσότητες φορτίων κρέατος φάλαινας που διαμετακομίζονται μέσω λιμένων της ΕΕ, τους προορισμούς τους και το κατά πόσο συνοδεύονται από έγκυρα έγγραφα της CITES; Ποια μέτρα λαμβάνει η Επιτροπή προκειμένου να διασφαλίσει ότι εφαρμόζεται αυστηρά αυτή η υποχρέωση τεκμηρίωσης;

3. Συμφωνεί η Επιτροπή ότι η ΕΕ, επιτρέποντας τη διαμετακόμιση κρέατος φάλαινας μέσω των λιμένων της, διευκολύνει το εμπόριο ειδών φάλαινας που προστατεύονται από πολλούς νόμους της ΕΕ και των οποίων η θήρευση αντιβαίνει στην ισχύουσα διεθνή απαγόρευση της φαλαινοθηρίας για εμπορικούς σκοπούς; Τι πιστεύει η Επιτροπή ότι μπορεί να γίνει για να απαγορευθούν τέτοια φορτία, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και επίπεδο κρατών μελών; Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία με τη Νορβηγία, θα συστήσει η Επιτροπή μια απαγόρευση των διαμετακομίσεων κρέατος φάλαινας μέσω λιμένων της ΕΕ, ως έκτακτο μέτρο;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου