Menettely : 2017/2712(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000058/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000058/2017 (B8-0324/2017)

Keskustelut :

PV 06/07/2017 - 7
CRE 06/07/2017 - 7

Äänestykset :

PV 12/09/2017 - 7.13

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 100kWORD 19k
22. kesäkuuta 2017
O-000058/2017
Suullisesti vastattava kysymys O-000058/2017
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor, Eleonora Evi, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

 Aihe: Valaanpyynti Norjassa
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Kansainvälinen valaanpyyntikomissio (IWC) asetti maailmanlaajuisen kaupallista valaanmyyntiä koskevan kiellon vuonna 1986. Norja jatkoi tästä huolimatta valaanpyyntiä ja aloitti kaupallisen valaanpyynnin uudelleen vuonna 1993 esittäen kieltoa koskevan virallisen vastalauseen sekä CITES-luetteloa koskevia varaumia. Norja on asettanut omat saalisrajoituksensa. Se nosti valaanpyyntikaudella 2017 Pohjois-Atlantin lahtivalaiden pyyntikiintiön 999 valaaseen – vuonna 2016 vastaava kiintiö käsitti 880 valasta. Useat kansalaisjärjestöt ovat raportoineet Norjan valaanlihan viennin kasvaneen huomattavasti viime vuosina. Osa tästä viennistä tapahtuu EU:n satamien kautta. Esimerkiksi Animal Welfare Instituten mukaan pelkästään lokakuussa 2016 norjalaisia valasperäisiä tuotteita vietiin Japaniin 2 948 kiloa, ja tuotteet kulkivat ainakin kolmen EU:n sataman kautta. Valaanlihan kuljetus EU:n satamien kautta on sallittua, mikäli lähetysten mukana on neuvoston asetuksessa (EU) N:o 338/97 edellytetyt ja voimassaolevat CITES-asiakirjat.

1. Mitä toimia komissio on tähän mennessä toteuttanut saadakseen Norjan lopettamaan valaanpyynnin ja noudattamaan kansainvälisen valaanpyyntikomission asettamaa kieltoa? Aikooko komissio käyttää vaikutusvaltaansa tulevissa CITES- ja IWC-kokouksissa vaatiakseen sopimuksessa osapuolina olevia hallituksia hyväksymään yhteisen kannan Norjan kaiken valaanpyyntitoiminnan lopettamiseksi välittömästi?

2. Voiko komissio esittää tietoja EU:n satamien kautta kulkeneiden valaanlihatoimitusten määristä, toimitusten kohteista ja sekä siitä, onko lähetyksillä ollut voimassaolevat CITES-asiakirjat? Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä varmistaakseen, että asiakirjavaatimusta noudatetaan tarkasti?

3. Onko komissio samaa mieltä siitä, että sallimalla valaanlihan kuljetukset satamiensa kautta EU tukee sellaisten valaslajien kauppaa, joita suojelevat monet EU:n lait ja joiden pyynti on rikkoo tämänhetkistä kaupallisen valaanpyynnin kieltoa? Mitä komission mielestä on tehtävissä tällaisten toimitusten estämiseksi sekä EU:n että jäsenvaltioiden tasolla? Mikäli Norjan kanssa ei päästä sopimukseen, aikooko komissio suositella poikkeuksellisena toimenpiteenä kieltoa valaanlihan kuljetuksille EU:n satamien kautta?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö