Procedūra : 2017/2712(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000058/2017

Pateikti tekstai :

O-000058/2017 (B8-0324/2017)

Debatai :

PV 06/07/2017 - 7
CRE 06/07/2017 - 7

Balsavimas :

PV 12/09/2017 - 7.13

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 190kWORD 19k
2017 m. birželio 22 d.
O-000058/2017
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000058/2017
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor, Eleonora Evi, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vadu

 Tema: Banginių medžioklė Norvegijoje
 Atsakymas plenariniame posėdyje 

1986 m. Tarptautinė banginių medžioklės komisija paskelbė pasaulinį komercinės banginių medžioklės moratoriumą. Nežiūrint į tai, Norvegija tęsė banginių medžioklę ir, paskelbusi oficialų nepritarimą moratoriumui bei pareiškusi turinti abejonių dėl Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos sąrašų, 1993 m. visiškai atnaujino komercinės banginių medžioklės veiklą. Norvegija savarankiškai nustato savo leidžiamus sužvejoti kiekius. 2017 m. banginių medžioklės sezonui ji padidino Šiaurės Atlanto mažųjų ruožuočių kvotą nuo 880 2016 m. iki 999. Ne viena NVO yra pranešusi, kad Norvegijos banginių mėsos eksportas pastaraisiais metais smarkiai išaugo. Dalis šios eksportuojamos produkcijos gabenama per ES uostus. Pvz., organizacijos „Animal Welfare Institute“ duomenimis, vien 2016 m. spalio mėn. 2 948 kg į Japoniją eksportu išgabentos Norvegijos banginių produkcijos tranzitu buvo vežama mažiausiai per tris ES uostus. Banginių mėsos tranzitas per ES uostus leidžiamas, jei vadovaujantis Tarybos reglamentu (ES) Nr. 338/97 kroviniams parengiami galiojantys Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos nuostatas atitinkantys dokumentai.

1. Kokių veiksmų iki šiol ėmėsi Komisija, kad įtikintų Norvegiją sustabdyti savo vykdomą banginių medžioklę ir laikytis Tarptautinės banginių medžioklės komisijos moratoriumo? Ar Komisija pasinaudos savo įtaka per artėjančius Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos šalių ir Tarptautinės banginių medžioklės komisijos susitikimus, kad visa banginių medžioklės veikla būtų nedelsiant sustabdyta?

2. Ar Komisija galėtų pateikti duomenų apie banginių mėsos, kroviniais gabenamos per ES uostus, kiekius, apie tai, kur šie kroviniai gabenami, ir ar jie gabenami parengus galiojančius Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos nuostatas atitinkančius dokumentus? Kokių priemonių imasi Komisija siekdama užtikrinti, kad būtų griežtai vykdoma ši prievolė parengti dokumentus?

3. Ar Komisija sutinka, kad ES, leisdama banginių mėsos tranzitą per savo uostus, skatina prekybą banginių rūšių gyvūnais, kurie saugomi pagal daugybę ES teisės aktų ir kurių medžioklė pažeidžia dabartinį tarptautinį komercinės banginių medžioklės draudimą? Kas, Komisijos manymu, galėtų būti padaryta, siekiant uždrausti tokius krovinius ES ir valstybių narių lygmenimis? Jei susitarimo su Norvegija pasiekti nepavyktų, ar Komisija rekomenduos kaip išimtinę priemonę uždrausti banginių mėsos tranzitą per ES uostus?

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinė informacija - Privatumo politika