Procedura : 2017/2712(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000058/2017

Teksty złożone :

O-000058/2017 (B8-0324/2017)

Debaty :

PV 06/07/2017 - 7
CRE 06/07/2017 - 7

Głosowanie :

PV 12/09/2017 - 7.13

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 193kWORD 19k
22 czerwca 2017
O-000058/2017
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000058/2017
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor, Eleonora Evi, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

 Przedmiot: Polowania na wieloryby w Norwegii
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

W 1986 r. Międzynarodowa Komisja Wielorybnicza (IWC) przyjęła ogólnoświatowe moratorium na połowy wielorybów. Jednak Norwegia kontynuowała te połowy, a w 1993 r. w pełni wznowiła komercyjną działalność wielorybniczą, zgłaszając formalny sprzeciw wobec moratorium oraz zastrzeżenia do wykazów CITES. Norwegia przyjęła własne limity połowowe. W sezonie połowowym 2017 zwiększyła kwotę połowową północnoatlantyckiego płetwala karłowatego z 880 sztuk (kwota obowiązująca w 2016 r.) do 999 sztuk. Kilka organizacji pozarządowych doniosło, że eksport mięsa wielorybiego z Norwegii gwałtownie wzrósł w ostatnich latach. Część wywozu odbywa się przez porty UE. Na przykład, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Animal Welfare Institute, tylko w październiku 2016 r. przez co najmniej trzy unijne porty wywieziono do Japonii 2948 kg norweskich produktów z wielorybów. Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 338/97 przewóz mięsa wielorybiego przez porty UE jest dopuszczony pod warunkiem, że towarzyszą mu ważne dokumenty CITES.

1. Jakie działania podjęła dotychczas Komisja, aby skłonić Norwegię do zaprzestania polowań na wieloryby i do przestrzegania moratorium IWC? Czy podczas nadchodzących posiedzeń CITES i IWC Komisja zamierza wpłynąć na umawiające się rządy, aby przyjęły wspólne stanowisko i wezwały Norwegię do natychmiastowego zaprzestania wszelkiej działalności wielorybniczej?

2. Czy Komisja może przedstawić dane na temat ilości mięsa wielorybiego przewożonego przez unijne porty i miejsca przeznaczenia tych transportów oraz poinformować, czy przewozom tym towarzyszyły ważne dokumenty CITES? Jakie środki podejmuje Komisja, aby zagwarantować, że wymóg posiadania odpowiednich dokumentów jest ściśle przestrzegany?

3. Czy Komisja zgadza się ze stwierdzeniem, że pozwalając na przewóz mięsa wielorybiego przez porty unijne, UE ułatwia handel gatunkami wielorybów, które są chronione przez liczne przepisy unijne i polowanie na które stanowi złamanie istniejącego międzynarodowego zakazu wielorybnictwa komercyjnego? Co zdaniem Komisji można zrobić, zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym, by zapobiec takim przewozom? Czy Komisja zaleci wprowadzenie środka nadzwyczajnego w postaci zakazu przewozu mięsa wielorybiego przez porty UE, jeśli nie dojdzie do porozumienia z Norwegią?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności