Процедура : 2017/2843(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000061/2017

Внесени текстове :

O-000061/2017 (B8-0325/2017)

Разисквания :

PV 11/09/2017 - 16
PV 14/09/2017 - 12.1
CRE 14/09/2017 - 12.1

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 191kWORD 16k
6 юли 2017 г.
O-000061/2017
Запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания O-000061/2017
до Комисията
Член 130 б от Правилника за дейността
Beatrix von Storch, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, от името на групата EFDD

 Относно: Запитване - Прекратяване на дейността на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA)
 Отговор по време на пленарно заседание 

Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA) е единствена по рода си сред агенциите на ООН. В него работят 30 000 души, почти всички от които са местни граждани, и броят на международните служители е почти незначителен. Изглежда, че липсва надзор върху нейното счетоводно отчитане и действия, тъй като нейното вътрешно управление се различава чувствително от това на останалите агенции на ООН. Въпреки това ЕС предоставя огромни финансови и други видове подкрепа на тази агенция. Това е тревожен факт, тъй като UNRWA не успя да се разграничи от някои актове на тероризъм. Освен това има сведения, в които се твърди, че някои служители на UNRWA, дори онези, които работят като преподаватели, са били активно ангажирани в подбуждане към терористични актове.

1. Какъв е размерът на финансирането, предоставено от ЕС на UNRWA от 1998 г. насам (моля, избройте по години)? Като има предвид, че съществуват редица доклади, които цитират високи равнища на корупция и несправедливо изразходване на средствата между лица, ангажирани с UNRWA, загрижена ли е Комисията най-малкото за подходящото използване на тези средства?

2. Информирана ли е Комисията, че сгради на UNRWA са били използвани за укриване на терористи и за съхраняване на оръжия, като например огнестрелни оръжия и ракети?

3. Комисията би ли подкрепила сливането на UNRWA с основния орган на ООН, който предоставя помощ и подпомагане за бежанци, т.е. на Службата на върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН), например, като откаже да поднови мандата на UNRWA?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност