Eljárás : 2017/2705(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : O-000065/2017

Előterjesztett szövegek :

O-000065/2017 (B8-0606/2017)

Viták :

PV 15/11/2017 - 23
CRE 15/11/2017 - 23

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :


Parlamenti kérdések
PDF 192kWORD 19k
2017. szeptember 1.
O-000065/2017
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000065/2017
a Tanács számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan, Benedek Jávor, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében

 Tárgy: A környezetvédelmi politikák végrehajtásának felülvizsgálata (EIR)
 Válasz a plenáris ülésen 

A Bizottság 2017. február 3-án tette közzé a környezetvédelmi politikák végrehajtására irányuló felülvizsgálat első kiadását. E felülvizsgálat célja egyrészt az, hogy átfogó képet nyújtson az uniós környezetvédelmi jogszabályok tagállamok általi végrehajtásának mikéntjéről, másrészt az, hogy szükség esetén támogassa őket. A publikáció 28 országjelentést, a leggyakoribb problémák bizottsági összegzését és jobbítást célzó javaslatokat tartalmaz.

A Bizottság értékelése elsősorban az alábbi területeken jelez végrehajtási hiányosságokat: hulladékgazdálkodás, a természet és a biodiverzitás védelme, levegőminőség, zajszennyezés, valamint a vízminőség és vízgazdálkodás. E hiányosságok közös alapvető okaként a helyi, regionális és nemzeti hatóságok közötti nem elég eredményes koordinációt, a közigazgatási és finanszírozási kapacitáshiányt, az ismeret- és adathiányt, az elégtelen megfelelésbiztosítási mechanizmusokat, valamint az integráció és a szakpolitikák koherenciájának hiányát jelölték meg.

1. Egyetért-e a Tanács a végrehajtási hiányosságok Bizottság által megállapított alapvető okaival? Hogyan kívánja a Tanács kezelni ezeket a kiváltó okokat, különösen az elégtelen finanszírozást és a környezetvédelmi vonatkozások más szakpolitikai területekbe való integrálásának hiányát?

2. Hogyan kívánnak a tagállamok eleget tenni a környezetvédelmi politikák végrehajtásának? Elkötelezett-e valamennyi tagállam, hogy strukturális végrehajtási párbeszédeket folytasson, és biztosítsa az átláthatóságot és az érdekelt felek – többek között az NGO-k, a vállalkozások és a kutatóintézetek – széles körű részvételét?

3. Támogatják-e a tagállamok a Bizottság azon kötelezettségvállalását, hogy kiterjeszti a következő felülvizsgálat körét, belefoglalva abba az éghajlatváltozást, a vegyi anyagok szabályozását és az ipari kibocsátásokat?

4. Egyetért-e a Tanács azzal, hogy a végrehajtási kérdések rendszeres politikai szintű figyelmet követelnek meg? Megvalósítható lenne-e az, hogy évenként vagy félévenként kifejezetten az uniós környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásával foglalkozó tanácsi ülést tartsanak egyrészt annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a strukturált végrehajtási párbeszédet, amely az uniós környezetvédelmi jogszabályok eredménytábla segítségével és a bevált gyakorlatok összehasonlító elemzése révén tagállami szinten ellenőrzött végrehajtásában elért eredmények felülvizsgálatán alapul, másrészt hogy korrekciós intézkedéseket lehessen megtárgyalni?

5. Szervez-e a Tanács együttes tanácsi üléseket a több területet érintő kérdések – mint a levegőminőség vagy a nitrátszennyezés – végrehajtásával kapcsolatosan?

A kérdés eredeti nyelve: EN
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat