Procedūra : 2017/2705(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000065/2017

Pateikti tekstai :

O-000065/2017 (B8-0606/2017)

Debatai :

PV 15/11/2017 - 23
CRE 15/11/2017 - 23

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 190kWORD 19k
2017 m. rugsėjo 1 d.
O-000065/2017
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000065/2017
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan, Benedek Jávor, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vadu

 Tema: Aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūra
 Atsakymas plenariniame posėdyje 

2017 m. vasario 3 d. Komisija paskelbė pirmąjį aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūros leidimą. Šios peržiūros tikslas – apžvelgti, kaip valstybės narės įgyvendina ES aplinkos apsaugos teisės aktus, ir, jei reikia, jas remti. Šiame leidinyje pateikiamos 28 šalių ataskaitos, Komisijos dažniausiai kylančių problemų suvestinė ir pasiūlymai dėl patobulinimų.

Iš Komisijos vertinimo matyti, kad esama įgyvendinimo spragų, ypač atliekų tvarkymo, gamtos ir biologinės įvairovės apsaugos, oro kokybės, triukšmo taršos, vandens kokybės ir vandentvarkos srityse. Nustatyta, kad šių spragų bendros pagrindinės priežastys yra neveiksmingas vietos, regioninių ir nacionalinių valdžios institucijų veiklos koordinavimas, administracinių gebėjimų ir finansavimo trūkumas, žinių ir duomenų stygius, nepakankamos vykdymo užtikrinimo priemonės bei nepakankamas integravimas ir politikos nenuoseklumas.

1. Ar Taryba sutinka su įgyvendinimo spragų pagrindinėmis priežastimis, kurias nustatė Komisija? Kaip Taryba ketina spręsti šias pagrindines priežastis, visų pirma, nepakankamo finansavimo ir nepakankamo aplinkos apsaugos klausimų integravimo į kitas politikos sritis?

2. Kaip valstybės narės ketina vadovautis aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūros rezultatais? Ar visos valstybės narės yra įsipareigojusios rengti struktūrinius dialogus įgyvendinimo klausimais tuo pat metu užtikrinant skaidrumą ir aktyvesnį suinteresuotų subjektų, įskaitant NVO, įmones ir mokslinių tyrimų centrus, dalyvavimą?

3. Ar valstybės narės pritaria Komisijos įsipareigojimui į būsimą aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūrą įtraukti klimato kaitos, cheminių medžiagų reglamentavimo ir pramoninių išmetamųjų teršalų klausimus?

4. Ar Taryba sutinka, kad įgyvendinimo klausimams reikia nuolat skirti dėmesį politiniu lygmeniu? Ar galėtų būti kasmet ar du kartus per metus rengiamas Tarybos posėdis, kuris būtų skirtas ES aplinkos apsaugos teisės aktų įgyvendinimo klausimams aptarti, tam kad būtų užtikrintas struktūrinis dialogas įgyvendinimo klausimais, kuris būtų grindžiamas ES aplinkos apsaugos teisės aktų įgyvendinimo pažangos valstybių narių lygmeniu apžvalga, parengta remiantis rezultatų suvestine ir geriausios praktikos palyginamąja analize, ir būtų aptarti taisomieji veiksmai?

5. Ar Taryba ketina rengti bendrus Tarybos posėdžius, kuriuose būtų nagrinėjama, kaip sprendžiami kompleksiniai klausimai, pavyzdžiui, susiję su oro kokybe ar nitratų tarša?

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinė informacija - Privatumo politika