Postopek : 2017/2705(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : O-000065/2017

Predložena besedila :

O-000065/2017 (B8-0606/2017)

Razprave :

PV 15/11/2017 - 23
CRE 15/11/2017 - 23

Glasovanja :

Sprejeta besedila :


Parlamentarna vprašanja
PDF 186kWORD 17k
1. september 2017
O-000065/2017
Vprašanje za ustni odgovor O-000065/2017
za Svet
Člen 128 poslovnika
Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan, Benedek Jávor, v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

 Zadeva: Pregled izvajanja okoljske politike EU
 Odgovor na plenarnem zasedanju 

Komisija je 3. februarja 2017 objavila prvo izdajo pregleda izvajanja okoljske politike EU. in s tem predstavila pregled nad tem, kako države članice izvajajo okoljsko zakonodajo EU in kako jih je pri tem treba podpreti. V publikaciji je 28 poročil po posameznih državah, povzetek Komisije z najpogostejšimi težavami in predlogi za izboljšanje.

Ocena Komisije kaže na pomanjkljivosti pri izvajanju predpisov, zlasti na področju ravnanja z odpadki, varovanja narave in biotske raznovrstnosti, kakovosti zraka, onesnaževanja s hrupom, kakovosti vode in gospodarjenja z njo. Pomanjkljivostim so bili kot temeljni skupni vzrok opredeljeni neučinkovito usklajevanje med lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi organi, pomanjkanje upravne zmogljivosti in financiranja, pomanjkanje znanja in podatkov, nezadostni mehanizmi za zagotavljanje skladnosti in pomanjkanje povezanosti in skladnosti politik.

1. Ali se Svet strinja z navedenimi temeljnimi vzroki pomanjkljivosti pri izvajanju, kot jih je opredelila Komisija? Kako jih namerava obravnavati, zlasti kar zadeva nezadostno financiranje in pomanjkljivo vključevanje okoljskih vprašanj v druga področja politike?

2. Kako nameravajo države članice ukrepati glede na ugotovitve pregleda izvajanja okoljske zakonodaje? Ali so vse države članice pripravljene organizirati strukturne dialoge o izvajanju predpisov, zagotoviti njihovo preglednost in vanje vključiti široko paleto deležnikov, vključno z nevladnimi organizacijami, podjetji in raziskovalci?

3. Ali države članice podpirajo zavezo Komisije, ki želi v naslednji pregled izvajanja okoljske zakonodaje vključiti podnebne spremembe, kemikalije in industrijske emisije?

4. Ali se Svet strinja, da vprašanje izvajanje predpisov zahteva stalno pozornost na politični ravni? Ali bi bilo mogoče, da Svet vsako leto ali vsako drugo leto pripravi srečanje, namenjeno izvajanju okoljske zakonodaje EU, in na ta način vzpostavi strukturiran dialog o izvajanju predpisov s tega področja, ki bi bil osnovan na ugotavljanju napredka pri izvajanju okoljske zakonodaje EU na ravni držav članic s pomočjo primerjalnih analiz in najboljših praks ter bi ponudil možnost za razpravo o korektivnih ukrepih?

5. Ali bo Svet organiziral skupne seje, da bi obravnaval medsektorska vprašanja, kot sta kakovost zraka ali onesnaževanje z nitrati?

Izvirni jezik vprašanja: EN
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov