Postup : 2017/2705(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000066/2017

Předložené texty :

O-000066/2017 (B8-0607/2017)

Rozpravy :

PV 15/11/2017 - 23
CRE 15/11/2017 - 23

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 190kWORD 19k
1. září 2017
O-000066/2017
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000066/2017
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan, Benedek Jávor, za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

 Předmět: Přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí (EIR)
 Odpověď na plenárním zasedání 

Komise dne 3. února 2017 zveřejnila první vydání přezkumu provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí (EIR). Cílem EIR je poskytnout přehled provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí členskými státy a případně jim poskytnout pomoc. Publikace zahrnuje 28 zpráv o jednotlivých zemích, shrnutí Komise týkající se nejčastějších problémů a návrhy na zlepšení.

1. Jak hodlá Komise zajistit včasné a účinné provádění politických návrhů obsažených v EIR?

2. Jak plánuje zlepšit srovnatelnost údajů členských států a zaplnit existující mezery v případě údajů souvisejících s životním prostředím? Jaká opatření jsou přijímána s cílem zajistit, aby v příštím kole mohl EIR objektivně a na základě přesných údajů zahrnout změnu klimatu, chemické látky a průmyslové emise, jak navrhla Komise?

3. Jak hodlá Komise reagovat na zjištěnou potřebu opustit odvětvové přístupy a přiklonit se k uceleným řešením, což je podporováno v rámci cílů udržitelného rozvoje, a jak plánuje zlepšit srozumitelnost, soudržnost a soulad provádění politiky a právních předpisů v oblasti životního prostředí? Jak hodlá využít rámce EIR coby prostředku umožňujícího posoudit provádění příslušných cílů udržitelného rozvoje a Agendy pro udržitelný rozvoj 2030?

4. Sestaví veřejně dostupný srovnávací přehled environmentální výkonnosti jednotlivých členských států, který by pomohl zvýšit povědomí o nedostatcích v provádění? Zváží soubor opatření na základě osvědčených postupů s cílem stanovit kritéria pro posouzení pokroku členských států?

5. Jaké kroky podnikne k zajištění a zlepšení transparentnosti a široké účasti zainteresovaných stran, zejména s ohledem na strukturované dialogy o provádění vedené s členskými státy?

6. V případě, že nebudou splněny příslušné povinnosti, jakou lhůtu Komise stanovila pro zajištění provádění v členských státech, než bude zahájeno řízení o nesplnění povinnosti? Domnívá se, že dělá dost pro to, aby bylo řízení o nesplnění povinnosti při nedodržování právních předpisů ze strany členských států zahájeno?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí