Menettely : 2017/2705(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000066/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000066/2017 (B8-0607/2017)

Keskustelut :

PV 15/11/2017 - 23
CRE 15/11/2017 - 23

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 100kWORD 20k
1. syyskuuta 2017
O-000066/2017
Suullisesti vastattava kysymys O-000066/2017
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan, Benedek Jávor, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

 Aihe: Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointi
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Komissio julkaisi 3. helmikuuta 2017 ensimmäisen ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa koskevan arvioinnin. Sen tarkoituksena on luoda yleiskatsaus jäsenvaltioiden ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoon ja tukea sitä tarvittaessa. Julkaisu käsittää 28 maakohtaista raporttia, komission tiivistelmän yleisimmistä ongelmista ja parannusehdotuksia.

1. Miten komissio aikoo varmistaa täytäntöönpanon arviointiin sisältyvien toimenpide-ehdotusten oikea-aikaisen ja tuloksellisen täytäntöönpanon?

2. Miten se aikoo parantaa jäsenvaltioiden tietojen vertailukelpoisuutta ja tukkia aukkoja ympäristöön liittyvissä tiedoissa? Mihin toimiin se on ryhtynyt varmistaakseen, että seuraavalla kierroksella ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arvioinnissa voidaan objektiivisesti ja täsmällisten tietojen perusteella käyttää ilmastonmuutosta, kemikaaleja ja teollisuuden päästöjä koskevia tietoja komission ehdotuksen mukaisesti?

3. Miten komissio aikoo toimia siirtyäkseen tarpeiden mukaisesti alakohtaisesta lähestymistavasta kokonaisvaltaisiin ratkaisuihin, kuten kestävän kehityksen tavoitteissa kannustetaan, ja parantaakseen ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön täytäntöönpanon selkeyttä ja johdonmukaisuutta? Miten komissio aikoo käyttää ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arvioinnin puitteita välineenä kestävän kehityksen asianmukaisten tavoitteiden ja toimintaohjelman 2030 täytäntöönpanon arvioinnissa?

4. Aikooko se laatia julkisesti saatavilla olevan tulostaulun jäsenvaltioiden ympäristöalan suorituskyvystä, jotta täytäntöönpanon puutteita koskevaa tietoisuutta lisättäisiin? Harkitseeko se parhaiden käytäntöjen ”työkalupakkia” vertailukohtien asettamiseksi jäsenvaltioiden edistykselle?

5. Mihin toimiin se aikoo ryhtyä varmistaakseen ja lisätäkseen avoimuutta ja laajamittaista sidosryhmien osallistumista etenkin jäsenvaltioiden kanssa käytävien, täytäntöönpanoa koskevien jäsenneltyjen vuoropuhelujen suhteen?

6. Jos sitoumusta ei noudateta, millaisen määräajan se on asettanut varmistaakseen täytäntöönpanon jäsenvaltioissa ennen rikkomismenettelyn aloittamista? Katsooko se tekevänsä riittävästi aloittaakseen rikkomismenettelyn noudattamatta jättäviä jäsenvaltioita vastaan?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö