Nós Imeachta : 2017/2705(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : O-000066/2017

Téacsanna arna gcur síos :

O-000066/2017 (B8-0607/2017)

Díospóireachtaí :

PV 15/11/2017 - 23
CRE 15/11/2017 - 23

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :


Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 98kWORD 20k
1 Meán Fómhair 2017
O-000066/2017
Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000066/2017
ar an gCoimisiún
Rule 128
Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan, Benedek Jávor, , thar ceann An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

 Ábhar: Athbhreithniú ar Fheidhmiú Comhshaoil (EIR)
 Freagra sa suí iomlánach 

An 3 Feabhra 2017 d’fhoilsigh an Coimisiún an chéad eagrán den Athbhreithniú ar Fheidhmiú Comhshaoil (EIR). Tá sé mar aidhm ag EIR forbhreathnú a thabhairt ar conas a chuireann na Ballstáit dlí comhshaoil AE i bhfeidhm agus tacú leo más gá. Folaíonn an foilseachán 28 dtuarascáil tíre, achoimre den Choimisiún ar na fadhbanna is coitianta, agus moltaí chun feabhais.

1. Conas a bheartaíonn an Coimisiún a áirithiú go gcuirfear na moltaí beartais atá in EIR i bhfeidhm go tráthúil agus go héifeachtach?

2. Conas a bheartaíonn sé inchomparáideacht sonraí na mBallstát a fheabhsú agus bearnaí reatha i sonraí comhshaolbhainteach a chalcadh? Cé acu bearta atá á ndéanamh chun a áirithiú gur féidir le EIR go hoibiachtúil sa chéad bhabhta eile agus, ar bhonn sonraí cruinne, athrú aeráide, ceimiceáin agus astuithe tionsclaíocha a áireamh, mar a mhol an Coimisiún?

3. Conas a bheartaíonn an Coimisiún gníomhú ar an ngá atá le hathrú ó chur chuige earnálach go réitigh iomlánaíoch, mar a spreagtar faoi na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna), agus soiléireacht, comhleanúnachas agus comhsheasmhacht a fheabhsú ó thaobh conas a chuirtear beartas agus reachtaíocht chomhshaoil i bhfeidhm? Conas a bheartaíonn sé creat EIR a úsáid mar mhodh chun cur i bhfeidhm na SDGanna ábhartha agus Clár 2030 a mheasúnú?

4. An ndréachtfaidh sé scórchlár atá ar fáil go poiblí d’fheidhmíocht chomhshaoil na mBallstát chun cabhrú le feasacht ar easnaimh chur chun feidhme a mhúscailt? An measfaidh sé bosca uirlisí beart dea-chleachtais chun tagarmharcanna a shocrú chun dul chun cinn na mBallstát a mheasúnú?

5. Cén gníomh a dhéanfaidh sé chun trédhearcacht agus rannpháirtíocht leathan geallsealbhóirí a áirithiú agus a fheabhsú, go háirithe maidir le comhráite cur chun feidhme struchtúrtha leis na Ballstáit?

6. I gcás neamhchomhlíonadh oibleagáide, cén spriocdháta atá leagtha síos chun a áirithiú go gcuirfear i bhfeidhm sna Ballstáit sula gcuirfear tús le nósanna imeachta sáraithe? An gcreideann sé go bhfuil go leor á dhéanamh aige chun tús a chur le gníomh sáraithe i gcoinne neamhchomhlíonadh na mBallstát?

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais