Procedūra : 2017/2705(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000066/2017

Pateikti tekstai :

O-000066/2017 (B8-0607/2017)

Debatai :

PV 15/11/2017 - 23
CRE 15/11/2017 - 23

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 189kWORD 20k
2017 m. rugsėjo 1 d.
O-000066/2017
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000066/2017
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan, Benedek Jávor, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vadu

 Tema: Aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūra
 Atsakymas plenariniame posėdyje 

2017 m. vasario 3 d. Komisija paskelbė pirmąjį aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūros leidimą. Šios peržiūros tikslas – apžvelgti, kaip valstybės narės įgyvendina ES aplinkos apsaugos teisės aktus, ir, jei reikia, jas remti. Šiame leidinyje pateikiamos 28 šalių ataskaitos, Komisijos dažniausiai kylančių problemų suvestinė ir pasiūlymai dėl patobulinimų.

1. Kaip Komisija ketina užtikrinti, kad aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūros pateikti pasiūlymai dėl politikos būtų įgyvendinti laiku ir veiksmingai?

2. Kaip ji ketina užtikrinti geresnį valstybių narių duomenų palyginamumą ir panaikinti esamą su aplinka susijusių duomenų trūkumą? Kokios priemonės taikomos siekiant užtikrinti, kad į kitą aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūros etapą objektyviai ir remiantis tiksliais duomenimis būtų įtraukta klimato kaitos, cheminių medžiagų ir pramonės išmetamų teršalų problema, kaip siūlė Komisija?

3. Kokių veiksmų Komisija ketina imtis dėl nustatyto poreikio pereiti nuo sektorinio požiūrio prie holistinių sprendimų, kaip skatinama pagal darnaus vystymosi tikslus (DVT), ir kaip ketina užtikrinti didesnį aplinkos politikos bei teisės aktų įgyvendinimo aiškumą, suderinamumą ir nuoseklumą? Kaip ji ketina pasinaudoti aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūros sistema siekdama įvertinti, kaip įgyvendinami atitinkami DVT ir Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.?

4. Ar Komisija sudarys viešai prieinamą valstybių narių aplinkosauginio veiksmingumo suvestinę, kuri padėtų didinti informuotumą apie įgyvendinimo trūkumus? Ar ji svarstys galimybę parengti geriausios praktikos priemonių rinkinį siekiant nustatyti lyginamuosius standartus, skirtus valstybių narių pažangai įvertinti?

5. Kokių veiksmų ji imsis siekdama užtikrinti ir didinti skaidrumą bei užtikrinti aktyvesnį suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą, ypač kalbant apie struktūrinį dialogą įgyvendinimo klausimais su valstybėmis narėmis?

6. Kokį įgyvendinimo valstybėse narėse terminą, taikytiną prieš inicijuojant pažeidimų nagrinėjimo procedūras prievolių nevykdymo atveju, yra nustačiusi Komisija? Ar Komisija mano, kad ji imasi pakankamai veiksmų, kad būtų pradėtos pažeidimų nagrinėjimo procedūros prieš valstybes nares, nesilaikančias reikalavimų?

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinis pranešimas - Privatumo politika