Procedura : 2017/2705(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000066/2017

Teksty złożone :

O-000066/2017 (B8-0607/2017)

Debaty :

PV 15/11/2017 - 23
CRE 15/11/2017 - 23

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 192kWORD 21k
1 września 2017
O-000066/2017
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000066/2017
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan, Benedek Jávor, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

 Przedmiot: Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

W dniu 3 lutego 2017 r. Komisja opublikowała po raz pierwszy przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska. Przegląd ma na celu przedstawienie, jak państwa członkowskie wdrażają prawo UE w zakresie ochrony środowiska oraz w razie potrzeby wspieranie ich. Publikacja obejmuje 28 sprawozdań krajowych, podsumowanie Komisji dotyczące najczęstszych problemów oraz propozycje usprawnień.

1. W jaki sposób Komisja zamierza zagwarantować terminowe i skuteczne wdrożenie propozycji politycznych zawartych w przeglądzie wdrażania polityki ochrony środowiska?

2. W jaki sposób Komisja zamierza poprawić porównywalność danych państw członkowskich oraz wyeliminować istniejące luki w danych dotyczących kwestii środowiskowych? Jakie środki podejmuje się obecnie w trosce o to, aby zgodnie z sugestią Komisji w następnej edycji przeglądu wdrażania polityki ochrony środowiska w sposób obiektywny i w oparciu o dokładne dane uwzględnić zmianę klimatu oraz emisje substancji chemicznych i emisje przemysłowe?

3. Jakie działania Komisja zamierza podjąć w związku ze stwierdzoną potrzebą porzucenia podejścia sektorowego na korzyść rozwiązań holistycznych, do czego zachęca się w ramach celów zrównoważonego rozwoju, oraz poprawienia jasności, spójności i jednolitości wdrażania polityki ochrony środowiska i prawa w tej dziedzinie? W jaki sposób Komisja zamierza wykorzystać ramy, jakie stanowi przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska, w celu oceny realizacji odpowiednich celów zrównoważonego rozwoju i programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030?

4. Czy Komisja sporządzi publicznie dostępną tabelę wyników informującą o efektach działalności środowiskowej państw członkowskich, aby przyczynić się do poprawy stanu wiedzy na temat deficytów w procesie wdrażania? Czy Komisja rozważy możliwość wprowadzenia zestawu narzędzi obejmującego środki, których podstawą są najlepsze praktyki, aby ustalić wartości odniesienia na potrzeby oceny postępów państw członkowskich?

5. Jakie działania Komisja podejmie, aby zagwarantować i poprawić przejrzystość oraz szerokie zaangażowanie zainteresowanych stron, zwłaszcza w ramach zorganizowanego dialogu na temat wdrażania, prowadzonego z państwami członkowskimi?

6. Jaki termin Komisja wyznaczyła w trosce o zagwarantowanie wdrażania w państwach członkowskich w przypadku niewywiązywania się z zobowiązań, zanim rozpocznie postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego? Czy Komisja uważa, że podejmuje wystarczające działania mające na celu wszczęcie postępowania o naruszenie przeciwko państwom członkowskim nieprzestrzegającym zobowiązań?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności