Procedură : 2017/2705(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000066/2017

Texte depuse :

O-000066/2017 (B8-0607/2017)

Dezbateri :

PV 15/11/2017 - 23
CRE 15/11/2017 - 23

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 187kWORD 21k
1 septembrie 2017
O-000066/2017
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000066/2017
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan, Benedek Jávor, în numele Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

 Subiect: Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu (EIR)
 Răspuns în plen 

La 3 februarie 2017, Comisia a publicat prima ediție a evaluării punerii în aplicare a politicilor de mediu (EIR). EIR urmărește să ofere o imagine de ansamblu asupra modului în care statele membre aplică legislația UE privind protecția mediului și să le ofere sprijin, dacă este cazul. Lucrarea include 28 de rapoarte de țară, un rezumat al Comisiei privind cele mai uzuale probleme și sugestii de îmbunătățire.

1. Cum intenționează Comisia să asigure aplicarea eficientă și la timp a propunerilor de politici incluse în EIR?

2. Cum intenționează Comisia să îmbunătățească comparabilitatea datelor statelor membre și să umple lacunele existente în ceea ce privește datele referitoare la mediu? Ce măsuri se iau pentru a se asigura faptul că, în etapa următoare, evaluarea va cuprinde, în mod obiectiv și pe baza unor date corecte, schimbările climatice, substanțele chimice și emisiile industriale, așa cum a sugerat Comisia?

3. Cum intenționează Comisia să acționeze cu privire la necesitatea de a trece de la abordări sectoriale la soluții globale, așa cum este încurajată prin intermediul obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD), și să îmbunătățească claritatea, consecvența și coerența modului în care sunt aplicate politica și legislația din domeniul mediului? Cum intenționează Comisia să folosească cadrul EIR ca mijloc de evaluare a punerii în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă relevante și a Agendei 2030?

4. Intenționează Comisia să elaboreze un tabel de bord accesibil publicului care să ilustreze performanța de mediu a statelor membre și să contribuie astfel la creșterea gradului de sensibilizare față de deficiențele privind aplicarea? Va avea Comisia în vedere un set de bune practici pentru a stabili criterii de referință în vederea evaluării progresului realizat de statele membre?

5. Ce măsuri va lua Comisia pentru a asigura și a îmbunătăți transparența și participarea la scară largă a părților interesate, în special în ceea ce privește dialogurile structurate cu statele membre pe tema punerii în aplicare?

6. În cazul nerespectării unei obligații, ce termen limită a stabilit Comisia pentru asigurarea punerii în aplicare în statele membre înainte de inițierea procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor? Consideră Comisia că depune suficiente eforturi pentru demararea procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor de către statele membre?

Limba originală a întrebării: EN
Aviz juridic - Politica de confidențialitate