Parlamentarno pitanje - O-000067/2017Parlamentarno pitanje
O-000067/2017

Akcijski plan za prirodu, ljude i gospodarstvo

Pitanje za usmeni odgovor O-000067/2017
upućeno Komisiji
članak 128
Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor, Mireille D'Ornano, u ime Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Postupak : 2017/2819(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
O-000067/2017
Podneseni tekstovi :
O-000067/2017 (B8-0608/2017)
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

Prema provjeri prikladnosti direktiva o prirodi iz prosinca 2016., te su direktive primjerene svrsi, ali ostvarivanje njihovih ciljeva ovisi o znatnom poboljšanju njihove provedbe. Cilj je Akcijskog plana za prirodu, ljude i gospodarstvo brzo poboljšanje praktične provedbe direktiva o prirodi te stoga predstavlja važan korak naprijed, no smatra se nedovoljnim da bi se ostvarili ciljevi povezani s biološkom raznolikošću za 2020.

1. Zašto Komisija nije spomenula strategiju EU-a o biološkoj raznolikosti do 2020., osim kada je navela da je cilj Akcijskog plana „ubrzavanje napretka prema ostvarenju cilja EU-a za 2020. da se zaustavi i preokrene trend gubitka biološke raznolikosti i usluga ekosustava”? Kako će Komisija odgovoriti na opsežne pozive koje je Parlament uputio u vezi s ostvarivanjem ciljeva za 2020.? Koju strategiju Komisija smatra potrebnom u razdoblju nakon 2020.?

2. Kada Komisija namjerava podnijeti prijedlog za razvoj transeuropske mreže zelene infrastrukture (TEN-G) i zakonodavni prijedlog za provedbu dijela o pristupu pravosuđu koji je utvrđen na Aaarhuškoj konvenciji te kada namjerava pokrenuti inicijativu EU-a o oprašivačima? Koje mjere Komisija poduzima kako bi riješila problem nezakonitog ubijanja ptica, uključujući migratorne vrste u Sredozemlju i ptice grabljivice u nekim državama članicama?

3. Kako Komisija namjerava uključiti mrežu Natura 2000 i opsežnije mjere u području biološke raznolikosti u zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP), kohezijsku politiku, zajedničku ribarstvenu politiku, integriranu pomorsku politiku te istraživačku i inovacijsku politiku? Kako Komisija namjerava ocijeniti utjecaj ZPP-a na biološku raznolikost i riješiti pitanje usklađenosti između tih dvaju političkih područja? Koje mjere Komisija poduzima kako bi riješila pitanja koja su posljedica suživota između ljudi i određenih zaštićenih vrsta kao što su velike zvijeri na određenim poljoprivrednim područjima?

4. Koje mjere Komisija namjerava poduzeti s obzirom na sljedeći VFO kako bi povećala financijska sredstva nužna za odgovarajuće financiranje očuvanja prirode i biološke raznolikosti? Namjerava li Komisija uspostaviti mehanizam praćenja potrošnje u okviru mreže Natura 2000 kako bi se poboljšala transparentnost, odgovornost i djelotvornost fondova EU-a, u skladu s preporukom Europskog revizorskog suda?